Riaditeľské voľno – 24.01.2020

O Z N A M

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

Vás informujeme o udelení

riaditeľského voľna

dňa  24.01.2020

pre žiakov Evanjelickej základnej školy a žiakov Evanjelického gymnázia
z dôvodu organizovania medzinárodnej MarMUN konferencie a interného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Workshop k Hejného metóde vyučovania

Pozývame vás na stretnutie a workshop k Hejného metóde vyučovania matematiky dňa 29.1.2020 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

Workshop bude zameraný na prostredie Krokovanie. Sami si vyskúšate, čo všetko sa v prostredí deti naučia a v diskusii dostanete odpovede na všetky vaše otázky týkajúce sa najmä Krokovania.

Tešíme sa na stretnutie s vami. Prosím, dajte nám vopred vedieť na mail: hejny@essmt.sk, či prídete, aby sme vedeli zabezpečiť vhodné priestory a potrebné množstvo materiálu.

Tešíme sa na stretnutie.

Zmena ceny za stravnú jednotku

Vážení rodičia,
v prílohe nájdete Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu riaditeľa č. 3/2019 – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiaka a detí ESŠ Martin, ktorý je účinný od 1.1.2020.
Dodatok bol vypracovaný na základe zmeny VZN Mesta Martin, ktorým sa znížila dotácia mesta Martin na stravnú jednotku pre žiakov do 15 rokov. Vzhľadom na túto skutočnosť sme museli zvýšiť výšku platby zákonného zástupcu o 0,15 € za obed, konkrétne:
1. stupeň EZŠ – aktuálna cena 0,35 €/obed,
2. stupeň EZŠ – aktuálna cena 0,45 €/obed,
GYM do 15 rokov – aktuálna cena 1,65 €/obed.
Žilinský samosprávny kraj naopak zmenou svojho VZN výrazne zvýšil dotáciu na stravnú jednotku pre žiakov nad 15 rokov a následne sme mohli znížiť výšku platby zákonného zástupcu za obed, konkrétne:
GYM nad 15 rokov – aktuálne cena 0,80 €/obed.

Dodatok č 1 k RR c.3_2019

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Milí záujemcovia o prípravný kurz na prijímacie skúšky,
kurz začína v sobotu 11.1. 2020 od 8.00 do 12.00 v priestoroch Biblickej školy na Memorandovom námestí.
Zopár dôležitých informácií:
– prineste si prezúvky, písacie potreby, zošity
– budete rozdelení do dvoch skupín, jedna skupina bude mať 4 hodiny SJL a druhá skupina 4 hodiny MAT
– prineste si občerstvenie, pitie
– ďalšie termíny stretnutí sú: 18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 7.3., 14.3., 21.3
Tešíme sa na Vás!

Predvianočný cooking

Posledné tohtoročné stretnutie krúžku varenia Cooking sa nieslo v duchu oceňovania a svetovej gastronómie. Žiaci, ktorí krúžok navštevujú hlasovali o recepte, ktorý si spoločne pripravili pod vedením pani vychovávateľky Ivety Chandler a ktorý, doteraz najviac očaril ich chuťové poháriky. Suverénnym víťazom sa stali lievance s javorovým sirupom, od Johanky Hroboňovej, ktorá si ako odmenu za víťazstvo odniesla zaujimavú knižku o svetovej gastronómii. Gratulujeme!

Návrh loga pre Rodičovské združenie ESŠ MT

Vážení rodičia, milé deti, žiaci a študenti,

Evanjelická spojená škola Martin má nové logo, ktoré inšpirovalo nás, rodičov, že by aj naše združenie mohlo mať niečo podobné. Preto vyhlasujeme SÚŤAŽ O LOGO Rodičovského združenia ESŠ MT s týmito podmienkami:

1) logo sa má odvíjať od loga ESŠ MT
2) môže, ale aj nemusí byť farebné
3) max. 3 farby
4) návrh musí byť vyhotovený aj v čierno-bielej verzii
5) doručenie na e-mail: rodicovskezdruzenie@essmt.sk alebo na recepciu školy (budova Gymnázia)
6) termín do 12.1.2020

V prílohe plagátik o súťaži, ktorý bude zverejnený v triedach.

Víťazný návrh bude odmenený!
A to zážitkom v hodnote 30€ – večera alebo lístok do divadla, kina, na športové podujatie, vstupné do Arény alebo iné podľa vlastného výberu výhercu.
Na konci januára sa stretnú rodičia – zástupcovia každej triedy a rozhodnú o víťaznom návrhu.

Tešíme sa!
Výbor Rodičovského združenia

Vianočné večierky

Mikuláš opäť prekvapil

Žiaci prvého stupňa základnej školy sa aj tohto roku tešili z tradičných mikulášskych balíčkov plných sladkých drobností. Pre študentov druhého stupňa si Rodičovské združenie pripravilo mikulášske prekvapenie v podobe edukačno-zábavného programu Kúzelná fyzika. “Mikulášske sladkosti sú síce klasika,ktorá poteší, no pri tomto programe sme sa aj dobre zabavili a zároveň aj niečo nové naučili.” zhodnotila netradičné mikulášske prekvapenie jedna zo žiačok. Aj touto cestou ešte raz ďakujeme Rodičovskému združeniu za zabezpečenie a financovanie tohto programu.

Výsledky súťaže Expert geniality show

Štvrtok 28. novembra 2019 sme patrili medzi 663 škôl, ktoré sa zapojili do vedomostnej súťaže Expert. Počet súťažiacich bol 13836, z toho 22 žiakov našej školy. Piataci a šiestaci riešili úlohy z tém: Ako funguje svet a Päť jazykov kultúry a siedmaci a ôsmaci si vyberali dve témy z tém: Od Dunaja k Tatrám, Mozgolamy, Tajomstvá príordy, Do you speak English? Svetobežník a Góly, body, sekundy.
Medzi najúspešnejších patrili:

Timotej Kacian, ktorý z témy Góly, body, sekundy získal 99,2%

Jakub Záborský, ktorý z témy Svetobežník získal 94,7 %

Peter Olajec, ktorý z témy Mozgolamy získal 87,5 %

Jakub Malý, ktorý taktiež z témy Mogrolamy dosiahol 86,2 % a z témy Do you speak English? 80%

Blahoželáme a všetkým žiakom ďakujem, že sa zapojili.

Renáta Hrkútová

Diskusia k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

Vážení rodičia.
Pripravujeme otvorenú diskusiu k vyučovaniu matematiky Hejného metódou:
4.12.2019 o 15:30 hod
študovňa v hlavne budove ESSMT
rodičia žiakov 2. stupňa
Vaše podnety a otázky do uvedených diskusií môžete posielať aj vopred na adresu:  hejny@essmt.sk