Projekt “Školy, ktoré menia svet” má viesť žiakov k záujmu o spoločnosť

SkolyKtoreMeniaSvet

V školskom roku 2017/2018 sa prostredníctvom projektu Školy, ktoré menia svet zameriavame na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia študentov našej školy.

Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na základných  a stredných školách.

Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho

Jesenná brigáda

Brigáda-WEB

Jesenný zber papiera

Naša škola sa zapája do jesenného zberu papiera. Odvážený papier s menom žiaka a triedou, ktorú navštevuje prosíme nechať pri dverách alebo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie!  leták Jesen zber papiera

Pravidlá súťaže

 

Podporte malých výskumníkov

Grantová komisia tretej edície programu Nadácie Tesco „Vy rozhodujete, my pomáhame“, zložená zo zástupcov Nadácie Pontis, externých členov nominovaných Nadáciou Pontis a predstaviteľov spoločnosti Tesco a Nadácie Tesco rozhodla o zaradení projektu našej materskej školy Mladí výskumníci medzi projekty postupujúce do záverečného hlasovania verejnosti v predajniach Tesco. Projekt naešej škôlky môžte podporiť od 3. október 2017 v každej predajni Tesco v našom okrese. Vopred ďakujeme za Vašu podporu! 

 
Viac o projekte a možnostiach hlasovania sa dozviete tu: https://pomahame.tesco.sk/project/203

maly vyskumnik-web

Hľadanie reformačného pokladu v Necpaloch

Hladanie-reformacneho-pokladu-plagat

Milí rodičia a žiaci,
tento rok si pripomíname 500. výročie Reformácie a v našom Turci sa ukrýva nádherný a vzácny poklad.

Hľadanie toho pokladu je určené najmä mladším žiakom (7-10 roční), ale aj straší si budú môcť niečo odniesť.

Druhý stupeň absolvoval sociálno-psychologický výcvik

foto

Školský rok začal tentokrát pre druhý stupeň našej školy intenzívne a tak trochu inak – hneď v úvode absolvovali všetky ročníky trojdňový sociálno-psychologický výcvik.

Stretla som sa s otázkou: nie je to zbytočne priskoro? To už deti na základnej škole majú riešiť také zložité veci? O čo tam vlastne ide?

Za zložitým názvom sa pritom skrýva hra. Avšak hra cielená, premyslená. Hra ktorá umožňuje deťom rozmýšľať a rozprávať o dôležitých témach, ktoré sa ich intenzívne týkajú: rovesnícke vzťahy ktoré sa stávajú s nadchádzajúcou pubertou komplikovanejšími, šikana a obrana pred ňou. A potom témy zložitejšie a hlbšie- otázka osobnej identity (kto som, ako sa vnímam; veci a hodnoty čo sú pre mňa v živote dôležité), otázka autorít (kto sú moje vzory? Koho som ochotný nasledovať a prečo? Kde sú moje hranice?), a témy každodenného života (komunikácia s druhými, ako si prejaviť rešpekt, ako udržať dobré vzťahy, čo s nadávkami a ako sa im brániť). A mnohé ďalšie, výsostne ľudské témy.

Žiadosť o dopravné

Žiadosť o dopravné je potrebné odovzdať na recepcii v novej budove Evanjelickej spojenej školy najneskôr do 19. septembra 2017.

K žiadosti je potrebné dokladovať platné septembrové cestovné lístky na trasách (miesto bydliska – Martin a späť) alebo potvrdenie zo SAD Žilinao výške cestovného na trase (miesto bydliska – Martin).

Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné do EZŠ

Prihlášky na krúžky

V pripade, že bude na krúžok prihlásený nedostatočný počet detí, krúžok sa neotvorí.

Prihláška na krúžkovú činnosť pre 1. stupeň

Prihláška na krúžkovú činnosť pre 2. stupeň

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
11.9.2017 o 15:30 hod. Vás srdečne pozývame na plenárne rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy, ktoré sa uskutoční v aule Biblickej školy.
Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia II. stupňa, 1. ročníka I. stupňa a 5. ročníka gymnázia.
Triedne rodičovské združenie 2. – 4. ročníka I. stupňa sa uskutoční 12.9.2017 v jednotlivých triedach.
Upozornenie:
Triedne rodičovské združenie ostatných ročníkov gymnázia sa uskutočnia podľa oznamu triednych učiteľov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Obednávanie obedov v školskej jedálni

Soft focus on Shrimp salad japanese style food - HDR Merge 3 Photos Processing
  • v školskom roku 2017/2018 sa budú žiaci EZŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
    • 1. až 3. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
    • 4. až 9. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ)
  • prihlášku na stravu si môžte vyplniť TU
  • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
  • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať (obed 1) na týždeň dopredu
  • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na (obed 2) prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.
  • cena stravnej jednotky: