Večer svetovej literatúry a jazykov

citanie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa
08.09.2016 (štvrtok) o 15:30 hod.aule Biblickej školy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Krúžková činnosť v šk. roku 2016/ 2017 pre 1. a 2. stupeň

1. stupeň

Krúžky 1. a 2,st.xlsx

2. stupeň

Krúžky 1. a 2,st.xlsx

Krúžok sa otvorí iba v prípade dostatočného počtu prihlásených detí.

Obedy v školskej jedálni

background
 • v školskom roku 2016/2017 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • materská škola,  I. stupeň, 5. a 6. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 7. až 9. ročník základnej školy a gymnázium – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ v Martine)
 • prílohou oznamu je prihláška na stravovanie (tu si ju stiahnite), ktorú je potrebné v prípade záujmu o stravu doniesť v prvý deň školského roka 5.9.2016 vypísanú a odovzdať triednemu učiteľovi
 • triedny učiteľ zároveň vydá žiakovi kartičku na výdaj obedov a prihlasovacie údaje do systému potrebné na odhlasovanie, príp. zmenu obedov
 • v prípade neskoršieho doručenia prihlášky na stravovanie triednemu učiteľovi bude obed zabezpečený od nasledujúceho dňa doručenia prihlášky
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed A na týždeň dopredu
 • žiaci gymnázia si budú objednávať obed sami
 • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed B prostredníctvom systému Edupage najneskôr do

Žiadosti o dopravné

ŽIADOSTI O DOPRAVNÉ

sa predkladajú hospodárke školy (kancelária na poschodí zborového domu vpravo, oproti riaditeľni) v termíne

5.9.2016 – 23.9.2016

K žiadosti je potrebné dokladovať PLATNÝ SEPTEMBROVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK NA OBOCH TRASÁCH (miesto bydliska – Martin a späť) alebo POTVRDENIE ZO SAD ŽILINA O VÝŠKE CESTOVNÉHO na trase miesto bydliska – Martin.”

Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné do EZŠ

Rodičovské združenie

Vážení rodičia našich nových prváčikov,
srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční
v stredu 7.9.2016 o 15:30 hod. v aule Biblickej školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Harmonogram ŠKD v školskom roku 2016/2017

TRIEDA ODDELENIE MENO VYCHOVÁVATEĽA MIESTO VÝKONU
1.A 1. oddelenie Mgr. Natália Cviková Gymnázium
1.B 2. oddelenie Mgr. Andrea Jesenská Gymnázium
1.C 3. oddelenie Bc. Oľga Čanádyová Gymnázium
2.A 4. oddelenie Anna Dírerová Pavilón B
2.B 4. oddelenie Mgr. Dušan Haško Pavilón B
2.C 5. oddelenie Zuzana Daubnerová Pavilón B
3.A 5. oddelenie Želmíra Mikulášová Pavilón B
3.B, 3.C 6. oddelenie Mgr. Katarína Froľová Živena, Zborový dom
4.A, 4.B 7. oddelenie Bc. Gabriela Dobrovolná Živena, Zborový dom

Rozmiestnenie tried

Mapa-MemNam-ESSMT-A3-2016-2017-01

Parkovanie počas otvorenia školského roka

Važení rodičia. Dňa 5.9.2016 bude z dôvodu otvorenia školského roka areál školy uzavretý (nebude tam možné parkovať). Na parkovanie môžete použiť parkovisko za Biblickou školou, prípadne parkoviská pred obchodným domom FIX a pred vtupnou bránou na Memorandove námestie.

Za porozumenie Vám ďakujem.

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

Vážení rodičia, milí naši žiaci a priatelia školy

Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 v našej škole. Organizácia 1. školského dňa (pondelok, 5. septembra 2016) je nasledovná:

Slávnostné Služby Božie začínajú o 8:30 hod. v Evanjelickom a. v. kostole v Martine. Žiaci sedia v kostole spolu so svojou triedou podľa rozpisu na laviciach; prváčikov a ich rodičov prosíme, aby si sadli do vyhradených predných lavíc.