Hovorme o jedle

_hovorme-o-jedle

Srdečne pozývame všetkých rodičov k diskusii na tému: Hovorme o jedle, spojenú s prehliadkou novej kuchyne, ochutnávkou a hodnotením jedál. Stretneme sa v STREDU 26. 10. 2016 o 17:00 hod. v jedálni novej budovy. 

Jesenný zber papiera

Pozývame Vás k zapojeniu sa do JESENNÉHO ZBERU PAPIERA.
Zviazaný a dovážený papier s menom a triedou žiaka môžete nechať vo vstupnej hale Zborového domu.
Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!

zber-papiera

POZOR zmeny v darovaní 2% z dane

zmena

Vážení rodičia,
sme vďační za Váš každoročne rastúci záujem o podporu našej školy prostredníctvom darovania 2% z dane pre Nadáciu kresťanského vzdelávania, ktorá ich v plnej výške poukazuje našej škole. Tieto prostriedky nám pomáhajú zlepšovať materiálno-technické vybavenie škôlky, základnej školy i gymnázia. Chceme Vás upozorniť na nasledovné zmeny v legislatívnych podmienkach pre darovanie 2%:

Večer svetovej literatúry a jazykov

citanie

Rodičovské združenie

Vážení rodičia žiakov 5. ročníka,

srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční dňa
08.09.2016 (štvrtok) o 15:30 hod.aule Biblickej školy.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Krúžková činnosť v šk. roku 2016/ 2017 pre 1. a 2. stupeň

1. stupeň

Krúžky 1. a 2,st.xlsx

2. stupeň

Krúžky 1. a 2,st.xlsx

Krúžok sa otvorí iba v prípade dostatočného počtu prihlásených detí.

Obedy v školskej jedálni

background
 • v školskom roku 2016/2017 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • materská škola,  I. stupeň, 5. a 6. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 7. až 9. ročník základnej školy a gymnázium – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ v Martine)
 • prílohou oznamu je prihláška na stravovanie (tu si ju stiahnite), ktorú je potrebné v prípade záujmu o stravu doniesť v prvý deň školského roka 5.9.2016 vypísanú a odovzdať triednemu učiteľovi
 • triedny učiteľ zároveň vydá žiakovi kartičku na výdaj obedov a prihlasovacie údaje do systému potrebné na odhlasovanie, príp. zmenu obedov
 • v prípade neskoršieho doručenia prihlášky na stravovanie triednemu učiteľovi bude obed zabezpečený od nasledujúceho dňa doručenia prihlášky
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed A na týždeň dopredu
 • žiaci gymnázia si budú objednávať obed sami
 • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed B prostredníctvom systému Edupage najneskôr do

Žiadosti o dopravné

ŽIADOSTI O DOPRAVNÉ

sa predkladajú hospodárke školy (kancelária na poschodí zborového domu vpravo, oproti riaditeľni) v termíne

5.9.2016 – 23.9.2016

K žiadosti je potrebné dokladovať PLATNÝ SEPTEMBROVÝ CESTOVNÝ LÍSTOK NA OBOCH TRASÁCH (miesto bydliska – Martin a späť) alebo POTVRDENIE ZO SAD ŽILINA O VÝŠKE CESTOVNÉHO na trase miesto bydliska – Martin.”

Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné do EZŠ

Rodičovské združenie

Vážení rodičia našich nových prváčikov,
srdečne Vás pozývame na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční
v stredu 7.9.2016 o 15:30 hod. v aule Biblickej školy.

Tešíme sa na spoločné stretnutie s Vami.

Harmonogram ŠKD v školskom roku 2016/2017

TRIEDA ODDELENIE MENO VYCHOVÁVATEĽA MIESTO VÝKONU
1.A 1. oddelenie Mgr. Natália Cviková Gymnázium
1.B 2. oddelenie Mgr. Andrea Jesenská Gymnázium
1.C 3. oddelenie Bc. Oľga Čanádyová Gymnázium
2.A 4. oddelenie Anna Dírerová Pavilón B
2.B 4. oddelenie Mgr. Dušan Haško Pavilón B
2.C 5. oddelenie Zuzana Daubnerová Pavilón B
3.A 5. oddelenie Želmíra Mikulášová Pavilón B
3.B, 3.C 6. oddelenie Mgr. Katarína Froľová Živena, Zborový dom
4.A, 4.B 7. oddelenie Bc. Gabriela Dobrovolná Živena, Zborový dom