ZRPŠ

Dovoľujeme si Vás čo najsrdečnejšie pozvať na ZRPŠ.
Dátum a miesto konania si môžete nájsť v priloženej tabuľke.
ZRPS prehlad

22.4. Deň Zeme

DenZeme2017-01

Významný deň pre našu planétu. Dôležité je, aby sme na našu planétu, ktorá je pre nás Božím darom nemysleli len jeden deň, ale každý deň v roku a správali sa k nej zodpovedne. Tento deň sme si so žiakmi 2. stupňa ZŠ pripomenuli v piatok 21.4.2017.

Žiaci si mali možnosť pozrieť nezabudnuteľný dokument režiséra Erika Baláža – Nesmrteľný les. Ide o druhý film z tatranskej trilógie. Z popisu tvorcov vyberáme: „Nesmrteľný les ale zďaleka nie je len príbehom štvornohých obyvateľov limbového pralesa. Odhaľuje vzájomné vzťahy medzi rôznymi organizmami, ktoré už celé tisícročia zabezpečujú nesmrteľnosť tohto unikátneho ekosystému pod Kriváňom.“  Vrelo vám odporúčame si tento film pozrieť.

Duchovná pieseň 2017

Duchovna_piesen_2017-11

V piatok, 21. apríla sa v zborovej sieni cirkevného zboru v Martine stretlo 60 spevákov, ktorí súťažili v sólovom speve kresťanských piesní. Súťaž Duchovná pieseň sa už stala tradičnou aktivitou našej školy a v tomto roku sme vytvorili príjemné spoločenstvo aj so spevákmi zo 6 cirkevných zborov Turčianskeho seniorátu. Súťažilo sa v piatich kategóriách. Speváci z materských škôl spievali nesúťažne, ale ostatní získali podľa prideleného počtu bodov zlaté, strieborné alebo bronzové pásmo. Napriek skvelým výkonom mohla porota posunúť na vyššie kolo súťaže len jedného reprezentanta z kategórie. Bolo to stretnutie naplnené krásnou hudbou a najmä oslavou Pána Boha. Haleluja!

Jarná brigáda

Brigada-WEB (1)

Pôstna akadémia

Velkonocna akademia 2017-18
Pred veľkonočnými prázdninami, 12.4., sme sa ako škola stretli spolu s deťmi z DD v Necpaloch a niekoľkými náhradnými rodinami na Pôstnej akadémii, aby sme ukončili jednu časť sociálneho projektu “Spojme sa pre radosť”. Sme veľmi radi, že sme mohli riaditeľovi DD v Necpaloch odovzdať finančný dar vo výške 2000,- Eur na nákup športového vybavenia a vzdelávacie aktivity a dvom rodinám príspevky vo výške 200,- na nákup fotoaparátu a auta. Okrem toho sme odovzdali zbierku

Novinky pod nosom

Rada školy – voľby

Vážení rodičia.

Rade školy končí funkčné obdobie a preto pripravujeme nové voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

Za každú organizačnú zložku – materská škola, základná škola a gymnázium je potrebné do Rady zvoliť po jednom zástupcovi.

Jarný zber papiera

zber

JARNÝ ZBER PAPIERA bude na našej škole prebiehať v termíne od 10.04. do 10.05.2017. Odvážený a zviazaný papier s menom a triedou žiaka nechávajte prosím vo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme! Upozornenie: Do zberu papiera patrí kancelársky papier, noviny,časopisy, kartón, knihy.

Výzva na podanie návrhu: Grafický návrh loga ESSMT a tvorba dizajn manuálu pre školu

mala ruza simple

Srdečne Vás pozývame na podanie grafického návrhu loga pre Evanjelickú spojenú školu v Martine a na tvorbu dizajn manuálu pre celú školu. Všetky podmienky súťaže, kritériá hodnotenia, termíny a zároveň aj popis inštitúcie – zadávateľa sú v priloženej výzve podrobne rozpísané.

Vyzva_logo a dizajn manual ESSMT

Prilohy_vyzvy_logo a dizajn manual ESSMT

Pracovné ponuky

Portrait of smart teacher pointing at blackboard and looking at schoolkids in classroom

Naďalej sa rozširujeme a preto hľadáme nových spolupracovníkov na nasledovné pozície. Pre viacej informácií si kliknite na požadovanú pozíciu.

Učiteľ/ka na 1. stupni ZŠ

Vychovávateľ/ka v školskom klube detí