Duchovná pieseň 2016

_IMG_7530

Už po štvrtý krát sa 13. 5. 2016 v Martine stretli na celoštátnom kole speváckej súťaže Duchovná pieseň najlepší speváci z evanjelických cirkevných škôl a seniorátov ECAV. Súťažili v sólovom speve duchovných piesní v štyroch vekových kategóriách. V tomto ročníku súťaže sa spievali najmä piesne sestier Kristíny a Márie Royových.

Súťaž v programovaní CODE

Screen shot 2016-05-09 at 07.28.31

Hour of Code je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť informatiku a programovanie ľuďom, ktorí by sa iným spôsobom k programovaniu nedostali (viac info: www.hourofcode.com).

Iniciatíva je určená pre každého od 4 do 104 rokov, pričom nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s programovaním.

Realizácia Hour of Code prináša rozsiahle množstvo výhod, od podpory rozvoja logického myslenia a pochopenia základných princípov programovania pre mladšie vekové skupiny, až po prilákanie staršej generácie k informatike.

Naši úspešní šachisti

Sachisti

Napriek tomu, že v aktuálnom školskom roku sme ani vďaka našej maximálnej snahe nedokázali personálne zabezpečiť fungovanie šachového krúžku, naši žiaci dosiahli v rámci Šachovej ligy Turčianskych škôl celkom pekné výsledky. Súťaže sa celkovo zúčastnilo 81 hráčov zoskupených do 19 družstiev zo 14-ich turčianskych škôl. Už od zahájenia turnaja vládla v našom družstve zloženom zo žiakov Jakub Lauček, Lukáš Zumrik a Patrik Socháň a náhradníčky Niny Janovcovej dobrá atmosféra a odhodlanie dosiahnuť čo najlepší výsledok. V hodnotení základných škôl obsadili naši žiaci pekné 4. miesto a v celkovom všetkých zúčastnených škôl 7.miesto, za čo si zaslúžia veľkú pochvalu, uznanie a poďakovanie za reprezentáciu školy.

Dušan Haško

Už na to máme!

Hrobon

Nadácia kresťanského vzdelávania každoročne obstaráva desiatky štipendií, vďaka ktorým môžu na našej škole študovať aj deti so slabším finančným zabezpečením.Tieto peniaze pochádzajú takmer výlučne od našich amerických priateľov. Jedná sa však o naše deti a aj u nás už máme úspešných a prajných ľudí, ktorí vidia zmysel a význam kvalitného kresťanského vzdelávania. Chcem Vás preto ako správca nadácie povzbudiť, aby ste nám pomohli osloviť domácich ľudí dobrej vôle s možnosťou prispieť do niektorého z fondov, zriadených výlučne na tento účel. Ponuku a popis jednotlivých fondov nájdete TU. Prvou lastovičkou je rodina, ktorej dieťa v minulosti dostalo od nás sociálne štipendium a po zlepšení ich finančnej situácie sa rozhodli každoročne prispieť na štipendijný fond sumou 500 eur. Takto si vytvoríme nielen väčšiu sebestačnosť a spolupatričnosť, ale najmä možnosť kvalitného vzdelania pre každé dieťa.

doc. Ing. Bohdan Hroboň, PhD. M.A.
správca Nadácie kresťanského vzdelávania

Americkí misionári v Martine

Pozrite si reportáž TV Turiec, ktorá zachytáva našich priateľov z USA, ktorí nám prišli pomôcť s rekonštrukčnými prácami na novej budove našej školy a je medzi nimi aj 90-ročný veterán 2. svetovej vojny.

Aktuálne informácie o progrese rekonštrukcie priestorov novej budovy našej školy sa dozviete prostredníctvom darcovského portálu www.LAMS.sk, ktorého cieľom je, aby sme Vám umožnili moderný, pohodlný, bezpečný a transparentný spôsob, ako prispieť do verejnej zbierky určenej na rekonštrukciu novej budovy našej školy.

Rodičovské združenie

Milí rodičia,
pozývame Vás na plenárne ZRPŠ  dňa 27.4.2016 (streda) o 15:30 hod. v aule Biblickej školy (Memorandové námestie) M. R. Štefánika 17, Martin.

Zároveň budú prebiehať konzultácie, alebo spoločné triedne  s vyučujúcimi jednotlivých predmetov a to:

  • pre prvý stupeň dňa 27.4.  a  28.4.2016. O presnom čase budete informovaní triednym učiteľom.
  • pre druhý stupeň dňa 27.4.2016. O presnom čase budete informovaní triednym učiteľom

Konkrétneho učiteľa počas ZRPŠ  nájdete  =>tu

Shakespeare v 9. A

13054885_1742764865964507_1630925681_o

Aj hodina literatúry môže byť zábavná.
Čítať starú veršovanú drámu – nuda! Ale zahrať si slávnu balkónovú scénu z Rómea a Júlie a ocitnúť sa na chvíľu v koži najslávnejšej dvojice bolo super…

Jarný zber papiera

Jarný zber papiera2016

Od stredy 20. apríla sa zapájame do Jarného zberu papiera! Zviazaný a odvážený papier s menom a triedou žiaka nechajte prosím vo vstupnej hale Zborového domu! Výťažok z odpredaného papiera bude použitý na podporu prospechových štipendií pre žiakov našej školy.

ĎAKUJEME!

Naša charitatívna zbierka prišla do Grécka

4

Charitatívna zbierka oblečenia, obuvi a hračiek, ktorú sme robili v pôstnom období prišla do Grécka. Pracovníci ADRY pomáhajú v provizórnom utečeneckom tábore v Idomeni.

Poďakovanie za pomoc počas brigády

brigada04201616

Chcem sa poďakovať všetkým žiakom, študentom, rodičom, priateľom školy a učiteľom za pomoc počas brigády, ktorá sa konala v sobotu 9. 4. 2016.