Výnimočný futbalový zápas

Keď sa v médiách objavila správa, že podobne ako na zápase Slovan vs. Fenerbahce Istanbul aj na zápas s FC Wolvehamptonom nebudú môcť ísť dospelí fanúšikovia, len deti do 14 rokov, bola to výborná príležitosť, ako vidieť skvelý futbal a zároveň sa naučiť niečo o vulgarizme, rasizme a xenofóbii, ktoré na futbal nepatria. Žiaľ, mnoho zlých vecí sa na Slovensku prehliada a podceňuje. V Európe je to neprijateľné a má to svoje dôsledky. 

LIKE pre rozvoj robotiky

Dlhodobý náskok našej školy vo facebookovom hlasovaní o grant 3000 EUR z nadácie ZSE je preč.
Rozhodnúť môže jeden Like! Možno práve ten Váš 🙂 Klik na foto a až potom Like.

https://www.facebook.com/nadaciazse/photos/a.2446768772307480/2446769458974078/?type=3&theater

Pomôže aj zdieľanie a preposlanie výzvy na podporu priateľom a známym.

HLASOVANIE KONČÍ 10.11.2019

Ďakujeme za Váš čas a ochotu pomôcť!

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka

 
 

Milí rodičia, žiaci, kolegovia,

 

Dňa 20.11.2019 (streda) sa uskutoční
celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ Testovanie 5 2019.

 

Sociálny projekt – Giving week

V rámci školského sociálneho projektu „Srdcom vidíš viac“, zameranému na pomoc deťom s onkologickými ochoreniami na Klinike detí a dorastu v Martine, organizujeme zbierku materiálnej pomoci.
Zbierka bude prebiehať od 4. do 8. novembra.
Nosiť môžete v ranných hodinách pred vyučovaním do Zborového domu za vchodové dvere.

V školskom klube pokračuje krúžok varenia

V rámci pravidelných aktivít školského klubu detí /ŠKD/ sme sa rozhodli zaradiť do ponuky krúžok kreatívneho varenia s názvom Cooking, ktorý opäť vedie pani učiteľka Iveta Chandler: „Mám radosť z toho, že naši žiaci majú záujem naučiť sa variť chutne, zdravo a kreatívne. Stretávame sa každý utorok o 14:00 v budove evanjelického gymnázia a úprimne povedané, ani tie dve hodiny, ktoré máme na krúžok vyhradené nám nestačia, aby sme sa „vybláznili“. Našim cieľom je spoznať a zrealizovať recepty, ktoré si žiaci donesú. Nemenej dôležité je zdokonaliť sa v základných praktických zručnostiach, zmeniť ľavé ruky na pravé a hlavne užiť si spoločný čas všetkých malých kuchárov. Jediná vec, ktorá ma mrzí je, že kvôli priestorovým podmienkam sme v plnom rozsahu nemohli uspokojiť všetkých prihlásených.“

Iveta Chandler

Informácie ohľadom ISIC karty

Míľa nádeje

Dňa 23.10.2019 o 10:00 organizuje naša škola akciu s názvom Míľa nádeje. Ide o beh detí z EMŠ, žiakov EZŠ a EGMT, učiteľov všetkých stupňov a rodičov, ktorí prijmú pozvanie. Beh má vyjadriť podporu rodine našich zamestnancov, ktorej dieťa bojuje s onkologickým ochorením a zároveň ukázať, že šport je formou prevencie chorôb. Zbierka pre rodinu trojročného Jurka bude realizovaná formou štartovného vo výške 1,- Euro. Kto by však chcel prispieť vyššou sumou, môže tak urobiť pri registrácii pred behom. Behať sa bude na dvoch miestach: Areál ESŠ, kde pobežia deti z EMŠ a žiaci 1. stupňa EZŠ a ihrisko pri SPŠ MT, kde pobežia žiaci 2. stupňa a gymnazisti.

4. večer svetovej literatúry a jazykov

Pozývame všetkých učiteľov, žiakov, ich rodičov i známych na akciu spojenú s predajom kníh. Predaj kníh nebude realizovaný prostredníctvom predajcov ako predchádzajúce roky, ale študenti môžu knihy, ktoré nepotrebujú, doniesť a tie budeme predávať, všetci návštevníci si ich môžu kúpiť za symbolickú sumu, tie ktoré zostanú darujeme školám a knižniciam, ktoré ich potrebujú a budú im slúžiť.
Knihy môžu študenti nosiť počas tohto a budúceho týždňa a nechať ich v knižnici, vydelíme tam priestor a krabice, do ktorých ich môžu dávať.

Jesenný zber papiera

Väčšie množstvá je možne odovzdať priamo v zbernom dvore firmy Brantner na Bambuskách a doniesť triednemu učiteľovi potrdenie o jeho odovzdaní s uvedeným množstvom, menom žiaka a názvom našej školy.

Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie!

Sociálno – komunikačný tréning na 2. stupni ZŠ

Sociálno – komunikačný tréning je aktivita, ktorú realizujeme na škole už tretí rok. Je určený pre žiakov 6. – 9. ročníka 2019. tréningy sa realizujú mimo priestorov školy v trvaní 3 dní. V tomto školskom roku sme realizovali 4 tréningy. Žiaci 6. ročníka sa v termíne 18.-20.9.2019 zúčastnili tréningu v Junior Hoteli Piatrová, rovnako ako žiaci 7.ročníka v termíne 25. – 27.9.2019. Žiaci 8.ročníka sa zúčastnili tréningu v škole v prírode Kľačno v termíne 18.-20.9.2019 a žiaci 9. ročníka v termíne 25. – 27.9.2019. Náplň sociálno – komunikačného tréningu je kombináciou diskusií, prednášok a zážitkového učenia. Žiaci majú možnosť spoznať sa lepšie v triednom kolektíve v inom ako v školskom prostredí. Program je tvorený diskusiou so psychológmi, lekármi, príslušníkmi polície a duchovnými správcami, ako aj aktivitami v prírode. V 6.ročníku najväčší dôraz kladieme na sebapoznanie, vzťahy medzi spolužiakmi a prevenciu šikany. V 7.ročníku je tréning zameraný na komunikáciu, ovplyvniteľnosť, nástrahy autorít a ovplyvňujúcich vzorov, lásku medzi blížnymi a environmentálnu výchovu. Témy v 8.ročníku sú zamerané na profesijnú orientáciu žiakov, riziká, spojené so sociálnymi sieťami a kiberšikanu, výchovu k rodičovstvu a partnerským vzťahom. Žiaci v 9.ročníku sa venujú témam profesionálnej orientácie, tolerancie a odolnosti voči závislostiam, šikanovaniu, prevencii pred sociálno – patologickými javmi, cestovania za prácou, obchodu s ľuďmi, a trestno -právnej zodpovednosti.

Nemenej dôležité sú aktivity s triednymi učiteľmi utužujúce vzťahy v kolektíve, športy a aktivity v prírode. Tréningy sú zaradené na začiatok školského roku, aby v triedach a v ročníkoch bola po celý krok pozitívna, spolupracujúca a rešpektujúca klíma.