Usmernenie pre rodičov, ktorí sa vracajú do školy z dovolenky v Taliansku

Vážení rodičia,
na základe aktuálnych informácií o výskyte koronavírusu a jeho výskyte v Taliansku, po konzultáciách s regionálnym hygienikom RUVZ so sídlom v Martine, Vám oznamujeme nasledovný postup:

  1. V prípade, že sa vraciate z dovolenky v Taliansku z oblastí: Toskánsko, Sicília, Lombardia, Benátsko, Emilia Romagna, Piemont, Lazio, Trentino Alto Adige, Liguria, po príchode na Slovensko (domov) kontaktujte odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  2. V prípade, že sa u Vás vyskytnú príznaky respiračného ochorenia – kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára (nechoďte do čakárne!) a odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine na telefónnom čísle: 0902 740 766.
  3. Po príchode domov nasleduje samoizolácia v domácich podmienkach po dobu 14 dní a dodržiavanie opatrení podľa usmernenia odborných pracovníkov oddelenia epidemiológie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine.

Aktuálne informácie.
Odporúčania pre cestovateľov.

Za školu: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

Jarné prázdniny

Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiaka a deti Evanjelickej spojenej školy v Martine

Na základe Dodatku č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Martin č. 116 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia, bola pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia znížená dotácia na prevádzku a mzdy na žiaka školského klubu detí o 26,87 Eur oproti roku 2019 a taktiež z dôvodu výšky dotácie pre cirkevné a súkromné školy len 88 % výšky pre obecné školy a školské zariadenia sme boli nútení k 1.3.2020 pristúpiť k zvýšeniu výšky príspevku zákonných zástupcov v Školskom klube detí na 25,00 Eur mesačne.

Zvýšenie poplatku ŠKD k 1.3.2020

Rozpis krúžkov 1. a 2. stupeň EZŠ

Krátke obzretie za decembrom

1. Koledovanie 5. A pre mladších spolužiakov v Živene – s pesničkami, vinšami a medovníčkami.

Riaditeľské voľno – 24.01.2020

O Z N A M

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

Vás informujeme o udelení

riaditeľského voľna

dňa  24.01.2020

pre žiakov Evanjelickej základnej školy a žiakov Evanjelického gymnázia
z dôvodu organizovania medzinárodnej MarMUN konferencie a interného vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov školy.

Workshop k Hejného metóde vyučovania

Pozývame vás na stretnutie a workshop k Hejného metóde vyučovania matematiky dňa 29.1.2020 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

Workshop bude zameraný na prostredie Krokovanie. Sami si vyskúšate, čo všetko sa v prostredí deti naučia a v diskusii dostanete odpovede na všetky vaše otázky týkajúce sa najmä Krokovania.

Tešíme sa na stretnutie s vami. Prosím, dajte nám vopred vedieť na mail: hejny@essmt.sk, či prídete, aby sme vedeli zabezpečiť vhodné priestory a potrebné množstvo materiálu.

Tešíme sa na stretnutie.

Zmena ceny za stravnú jednotku

Vážení rodičia,
v prílohe nájdete Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu riaditeľa č. 3/2019 – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiaka a detí ESŠ Martin, ktorý je účinný od 1.1.2020.
Dodatok bol vypracovaný na základe zmeny VZN Mesta Martin, ktorým sa znížila dotácia mesta Martin na stravnú jednotku pre žiakov do 15 rokov. Vzhľadom na túto skutočnosť sme museli zvýšiť výšku platby zákonného zástupcu o 0,15 € za obed, konkrétne:
1. stupeň EZŠ – aktuálna cena 0,35 €/obed,
2. stupeň EZŠ – aktuálna cena 0,45 €/obed,
GYM do 15 rokov – aktuálna cena 1,65 €/obed.
Žilinský samosprávny kraj naopak zmenou svojho VZN výrazne zvýšil dotáciu na stravnú jednotku pre žiakov nad 15 rokov a následne sme mohli znížiť výšku platby zákonného zástupcu za obed, konkrétne:
GYM nad 15 rokov – aktuálne cena 0,80 €/obed.

Dodatok č 1 k RR c.3_2019

Prípravný kurz na prijímacie skúšky

Milí záujemcovia o prípravný kurz na prijímacie skúšky,
kurz začína v sobotu 11.1. 2020 od 8.00 do 12.00 v priestoroch Biblickej školy na Memorandovom námestí.
Zopár dôležitých informácií:
– prineste si prezúvky, písacie potreby, zošity
– budete rozdelení do dvoch skupín, jedna skupina bude mať 4 hodiny SJL a druhá skupina 4 hodiny MAT
– prineste si občerstvenie, pitie
– ďalšie termíny stretnutí sú: 18.1., 25.1., 8.2., 15.2., 7.3., 14.3., 21.3
Tešíme sa na Vás!

Predvianočný cooking

Posledné tohtoročné stretnutie krúžku varenia Cooking sa nieslo v duchu oceňovania a svetovej gastronómie. Žiaci, ktorí krúžok navštevujú hlasovali o recepte, ktorý si spoločne pripravili pod vedením pani vychovávateľky Ivety Chandler a ktorý, doteraz najviac očaril ich chuťové poháriky. Suverénnym víťazom sa stali lievance s javorovým sirupom, od Johanky Hroboňovej, ktorá si ako odmenu za víťazstvo odniesla zaujimavú knižku o svetovej gastronómii. Gratulujeme!