Hour of Code – Hodina kódu

Screen shot 2017-05-17 at 11.13.52

Vyber si triedu a programuj: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, piataci

druháci – Hravá informatika,

 Hour of Code je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť informatiku a programovanie ľuďom, u žiakov vzbudiť záujem o programovanie. Iniciatíva je určená pre každého od 4 do 104 rokov, pričom nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s programovaním.

Realizácia Hour of Code prináša rozsiahle množstvo výhod, od podpory rozvoja logického myslenia a algoritmického myslenia a pochopenia základných princípov programovania pre mladšie vekové skupiny, až po prilákanie staršej generácie k informatike.

Súťaž v rámci iniciatívy Hour of Code (Hodina kódu) na Slovensku organizuje spoločnosť Accenture a Nadácia Pontis.

Programovanie je všade okolo nás, je to gramotnosť zajtrajška (napr. rakety, módny dizajn, rýchle autá, vedecký výskum, ale aj veci bežného dňa – telefón, práčka, film, iné). Keď sa žiaci naučia programovať, akoby sa naučili nový jazyk – ten, ktorým sa dohovoria s počítačom.
(ZDROJ: Švec, M., Gilanová, V.: Hour of Code. Prezentácia. Máj 2016)

Evanjelická spojená škola je zapojená do celoslovenskej súťaže. Žiaci majú vytvorené svoje konto a môžu programovať kedykoľvek a kdekoľvek.

Výroky našich žiakov:

“Vynikajúce, už viem, čo budem odteraz drtiť.”

“Vďaka programovaniu v Code som lepšie pochopila aj programovanie v detskom programovacom jazyku Baltík.”

“Jee, to je najlepšie, čo môže byť.”

“Konečne rozumiem informatike.”

foto tretiaci maj 2017