Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
11.9.2017 o 15:30 hod. Vás srdečne pozývame na plenárne rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy, ktoré sa uskutoční v aule Biblickej školy.
Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia II. stupňa, 1. ročníka I. stupňa a 5. ročníka gymnázia.
Triedne rodičovské združenie 2. – 4. ročníka I. stupňa sa uskutoční 12.9.2017 v jednotlivých triedach.
Upozornenie:
Triedne rodičovské združenie ostatných ročníkov gymnázia sa uskutočnia podľa oznamu triednych učiteľov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.