Prihlášky na krúžky

V pripade, že bude na krúžok prihlásený nedostatočný počet detí, krúžok sa neotvorí.

Prihláška na krúžkovú činnosť pre 1. stupeň

Prihláška na krúžkovú činnosť pre 2. stupeň