Adventné trhy

Počas adventných trhoch ŠKD sa vyzbieralo 483,- €.
Finančné prostriedky 
použijeme na nákup kreatívneho materiálu pre deti v školskom klube.

Ďakujeme!
Vedúca ŠKD: Bc. Gabriela Dobrovolná