Zmena ceny za stravnú jednotku

Vážení rodičia,
v prílohe nájdete Dodatok č. 1 k Rozhodnutiu riaditeľa č. 3/2019 – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiaka a detí ESŠ Martin, ktorý je účinný od 1.1.2020.
Dodatok bol vypracovaný na základe zmeny VZN Mesta Martin, ktorým sa znížila dotácia mesta Martin na stravnú jednotku pre žiakov do 15 rokov. Vzhľadom na túto skutočnosť sme museli zvýšiť výšku platby zákonného zástupcu o 0,15 € za obed, konkrétne:
1. stupeň EZŠ – aktuálna cena 0,35 €/obed,
2. stupeň EZŠ – aktuálna cena 0,45 €/obed,
GYM do 15 rokov – aktuálna cena 1,65 €/obed.
Žilinský samosprávny kraj naopak zmenou svojho VZN výrazne zvýšil dotáciu na stravnú jednotku pre žiakov nad 15 rokov a následne sme mohli znížiť výšku platby zákonného zástupcu za obed, konkrétne:
GYM nad 15 rokov – aktuálne cena 0,80 €/obed.

Dodatok č 1 k RR c.3_2019