Category Archives: Nezaradené

Administratíva školy – zatvorená

Administratíva školy je z dôvodu čerpania dovoleniek

zatvorená do 11.8.2017.

Prípadné žiadosti o znížený príspevok v základnej škole prosím pošlite poštou
alebo vložte do poštovej schránky pri hlavnom vchode do školy (nová budova).

Žiadosti o znížený príspevok

Žiadosti o znížené školné sa predkladajú hospodárke školy osobne v sídle školy alebo poštou najneskôr do 31.7.2017.

Po doručení žiadosti v neskoršom termíne nie je možné žiadosti vyhovieť ani pri splnení podmienok.

Položky tvoriace príjem pre výpočet variantov školného, ktoré je potrebné zdokladovať:

  • Čistý mesačný príjem od 1.1.2017 – 30.6.2017 bez daňového bonusu.
  • Rodinné prídavky na deti.
  • Daňový bonus na deti pracujúcich rodičov.
  • U neúplných rodín rozhodnutie súdu o výške výživného.

Žiadosť o znížený príspevok do EZŠ

Určenie príspevkov na výchovu a vzdelávanie

Vážení rodičia,

Týmto Vám oznamujeme, že školné pre nasledujúci školský rok 2017/2018 je nasledovné:

Evanjelická základná škola v Martine                  400 € / rok
Evanjelické gymnázium v Martine                        500 € / rok
Školský klub detí                                                  150 € / rok

Všetky informácie týkajúce sa úľav a zníženého školného ako aj zdôvodnenie výšky školného boli zaslané všetkým rodičom mailom.

V prípade, ak by ste mali záujem získať viacej informácií alebo dostať ďalšie vysvetlenie, budeme radi, ak prídete na spoločnú diskusiu k danej téme dňa 21.6. 2017 t.j. v stredu o 15:30 do Biblickej školy, kde budú prítomní riaditeľ školy, správca Nadácie kresťanského vzdelávania a hospodárka školy.

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

Evanjelická spojená škola – koniec školského roka 2016/2017

Reportáž TV Turiec z pretekov robotov

Langsfeldovou poslednou cestou

Langsfeldovou cestou-banner

Pre nadšencov cyklistiky, ktorí radi spoznávajú krásy a históriu nášho regiónu, v sobotu ráno 24. júna sa vyberieme turistickým tempom na bicykloch z Martina, Memorandového námestia o 7:30 značenými cyklo-cestami smerom Príbovce – Socovce – Mošovce – Turč. Teplice (cca. o 10 hod / 120 km) – Dolná Štubňa – Horná Štubňa – Turček – Krahule – Kremnica.

V Kremnici (cca. o 13 hod) by sme položili kvety a pripomenuli si život a smrť Juraja Langsfelda – bojovníka za slobodu Slovenského národa. Do Kremnice môžete prísť aj vlakom z Martina o 11:28 a potom pešo zo stanice cez centrum mesta k hrobu J. Langsfelda (na konci mesta vedľa cesty 65 smer Kremnické bane po pravej strane, cca. 30 min zo žel. stanice).

Kurz korčuľovania

Inline1

Prichádza leto a s ním aj letné aktivity ako korčuľovanie. Milovníci korčuľovania na 1. stupni sa tento týždeň zúčastnili IN LINE kurzu pod vedením inštruktorov z Fatraski. Ako padať, zabrzdiť, zastaviť, otáčať sa a všeliaké iné kúsky vedia deti z prvého stupňa, tak stačí ich len osloviť a šup na korčule.

Veľká vďaka za príjemne strávený spoločný čas

MAT_9632

Chcem sa poďakovať všetkým žiakom, študentom, učiteľom, rodičom, vedeniu ZRPŠ, priateľom školy a členom evanjelického cirkevného zboru v Martine za pomoc počas našej spoločnej oslavy Dňa detí ESŠ a zborového dňa, ktoré sa konali počas víkendu 3-4.júna 2017. Ďakujem za pomoc a organizovanie nasledovných aktivit:

Oslavy 500. výročia reformácie v Žiline

obrázok

V rámci osláv 500. výročia reformácie sme sa zúčastnili podujatia “Oslobodení Božou milosťou” v evanjelickom kostole v Žiline. Toto podujatie Turčianskeho seniorátu bolo časťou celoročných osláv, ktoré organizuje Evanjelická a. v. cirkev na Slovensku. Na podujatí boli cirkevné zbory z celého Turčianskeho seniorátu, hostia z celého Slovenska a zahraničia. Bohatý program obsahoval výklad Božieho slova, hudobné vystúpenia, historickú prednášku doc. Kovačku, ocenenie osobností seniorátu a pod.
Našu školu reprezentovali Emma Bočová zo 7.B a Soňa Kmeťová z 1.BG, ktoré zaspievali piesne zo súťaže Duchovná pieseň a vyslúžili si búrlivý potlesk.

Hour of Code – Hodina kódu

Screen shot 2017-05-17 at 11.13.52

Vyber si triedu a programuj: 3.A, 3.B, 3.C, 4.A, 4.B, piataci

druháci – Hravá informatika,

 Hour of Code je celosvetová iniciatíva, ktorej cieľom je priblížiť informatiku a programovanie ľuďom, u žiakov vzbudiť záujem o programovanie. Iniciatíva je určená pre každého od 4 do 104 rokov, pričom nie je potrebná predchádzajúca skúsenosť s programovaním.