Category Archives: Nezaradené

Poďakovanie za zbierku pre ZŠ v Rokycanoch

#GivingTuesday aj za účasti našej školy

#GivingTuesday je hlavne o obyčajných ľuďoch, ktorí spolu dokážu meniť spoločnosť k lepšiemu. Aj naša škola chce prispieť k tejto zmene kvalitným vzdelávaním, ktorého poskytovanie je ešte stále limitované priestorovými možnosťami. Aj preto Vám aj prostredníctvom #GivingTuesdayponúkame možnosť podporiť vznik nových tried a telocviční v hlavnej budove našej školy.

#GivingTuesday sa koná každoročne v utorok po Dni vďakyvzdania v USA. Je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday a Cyber Monday, známych už aj na Slovensku. Tento rok sa #GivingTuesday koná 27. novembra 2018

V roku 2012 sa newyorská inštitúcia 92nd Street Y rozhodla postaviť sebeckým tradíciám, ako sú Black Friday a Cyber Monday, ktoré spúšťajú predvianočnú nákupnú mániu. Priniesla kontrastný „darovací utorok“. #GivingTuesday je dňom, kedy sa šíri dobro a nezištné dávanie. Komukoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Myšlienka je tak jednoduchá a silná, že sa za pár rokov rozšírila do vyše 120 krajín, spojila viac než 50 000 organizácií a milióny ľudí. V roku 2017 si aj Slováci mohli po prvýkrát užiť radosť z pomáhania na #GivingTuesday.

Takto to dopadlo:

 

ba837a9bafaa11be18f53a5094d40c0b

https://www.givingtuesday.sk/neziskovky/nadacia-krestanskeho-vzdelavania–1/

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,

pozývame Vás na rodičovské združenie, ktoré sa bude konať
vo štvrtok, 22. 11. 2018, od 15.30 hod. do 17.30 hod.
formou konzultácií.

Tešíme sa na Vašu účasť.

Zmena prihlásenia do mobilnej aplikácie EduPage

Dobrý deň. Z dôvodu zmeny nášho názvu EduPage z ezsmt.edupage.org na essmt.edupage.org, Vám chceme ukázať, ako si to upraviť v mobilnej aplikácii.  Ak by ste s tým mali akýkoľvek problém, môžte sa zastaviť na RECEPCII v hlavnej budove (bývalá NEOGRAFIA) v pondelok 29.10.2018.

1. Otvorte si Vašu aplikáciu EduPage

01

2. V aplikácii kliknite VĽAVO HORE na ikonku E (EduPage)

02

3. Kliknite na Pridať ďalších alebo odobrať…

03

4. Kliknite na tlačidlo Odobrať používateľa

04

5. Kliknite a podržte na mene užívateľa, ktorého treba odstrániť

05

6. Potvrďte vymazanie užívateľa kliknutím na tlačidlo ÁNO

06

7. Kliknite na prihlásiť sa ako iný užívateľ

07

8. Kliknite na PRIHLÁSIŤ

08

9. Vyplňte si prihlasovacie údaje

09

10. V okienku vyplňte správne 1. ESSMT  a kliknite na 2. Prihlásiť

10

Hotovo.
Prajeme Vám pekný deň

Riaditeľské voľno – 29.10.2018

O Z N A M

Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z.

Vás informujeme o udelení

riaditeľského voľna

dňa  29.10.2018

pre žiakov Evanjelickej základnej školy a žiakov Evanjelického gymnázia.

Sociálny projekt ESŠ

Vážení rodičia, kolegovia, milí priatelia školy a členovia z cirkevného zboru ECAV Martin,

Evanjelická spojená škola každoročne organizuje školský sociálny projekt, prostredníctvom ktorého finančne a materiálne pomáhame vybranej partnerskej organizácii. Prostredníctvom sociálneho projektu učíme našich žiakov, že kresťanská viera je relevantná práve vtedy, keď je viditeľná v konkrétnom skutku lásky a pomoci blížnemu v núdzi. Žiaci a ich rodiny tak na vlastnej skúsenosti a stretnutí sa s ľuďmi, ktorým pomáhame, vidia dosah svojej pomoci, nadväzujú nové priateľstvá a učia sa nezištne obetovať časť svojho pohodlia a nadbytku v prospech núdznejších.

Prihláste sa na PROTIDROGOVÝ VLAK

vlak

Zoznam krúžkov

Screen Shot 2018-10-09 at 07.39.37 Screen Shot 2018-10-09 at 07.41.16

Nominácia evanjelickej školy v TOP 30 učiteľov Slovenska

Učiteľ Evanjelickej spojenej školy v Martine Ľuboš Froľo sa po rozhodnutí odbornej komisie súťaže Učiteľ Slovenska umiestnil v zozname TOP 30 učiteľov Slovenska. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Som vďačný za to, že naša škola využila možnosť a zapojila sa do projektu Učiteľ Slovenska. Verím, že takéto projekty slovenské školstvo potrebuje a pomôžu ukázať širokej verejnosti, že aj na Slovensku máme skvelé učiteľky a učiteľov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Medzi takých učiteľov nepochybne patrí aj náš kolega Ľuboš Froľo“

Jesenný zber papiera

slid27