Category Archives: Nezaradené

Noc výskumníkov

Európsky festival vedy Európska noc výskumníkov je najväčšou akciou zameranou na popularizáciu vedy v celej Európe. Akcia prebieha v tom istom čase – vždy posledný piatok v septembri – na 5 miestach Slovenska – v Bratislave, Banskej Bystrici, v Žiline, v Košiciach a v Tatranskej Lomnici. Študenti najvyšších ročníkov gymnázia pod vedením Mgr. Konrádovej už po tretíkrát tvorili súčasť organizačného tímu celej akcie. V Žiline sa festival konal tentokrát v obchodnom centre Mirage. Počas celej akcie boli študenti nápomocní prezentujúcim vedcom, zabezpečovali občerstvenie, sprevádzali skupiny žiakov medzi stánkami, pomáhali s technickým a materiálnym zabezpečením festivalu, anketou a prieskumom verejnej mienky, prípravou a záverečným upratovaním po akcii. V rámci organizačnej pomoci sa žiaci mohli veľa naučiť pri jednotlivých stánkoch, oboznámiť sa s prácou vedcov z Trnavskej univerzity, lekárov z Jeseniovej fakulty v Martine a s výskumníkmi zo Žilinskej univerzity v Žiline.

Rovnako vybraní žiaci  2. stupňa základnej školy pod vedením Mgr. Uličnej sa zúčastnili na festivale v Žiline ako účastníci. Tiež si mohli pozrieť jednotlivé exponáty a porozprávať sa s vedcami o všetkých vystavovaných exponátoch, vyskúšať si mnoho prístrojov, zahrať sa s robotmi, povoziť sa na elektromobile, odmerať intenzitu svojho hlasu, pozrieť sa na zloženie vlastnej krvi, zakúriť v skutočnej peci, podať prvú pomoc a mnoho ďalších aktivít.

 

Plavecký výcvik

Tretí septembrový týždeň naši druháci vymenili školské lavice za bazén v Aqua Relax Dolný Kubín. Deti sa hravou formou zoznamovali s vodným prostredím,  technikou plávania a bezpečnosťou počas pohybu v bazéne. Hlavný dôraz sa kládol na individuálny prístup zohľadňujúci  fyzickú zdatnosť a individuálne požiadavky dieťaťa.

Oznam – PARKOVANIE

Milí rodičia,

veľmi radi by sme chceli ponúknuť čo najlepší komfort pri doprave Vašich detí do/zo školy. Kapacita parkoviska medzi Biblickou školou a novou budovou gymnázia je obmedzená a súčasne už nepokrýva ani potreby dochádzajúcich interných zamestnancov školy.
Neprestávame hľadať ďalšie možné riešenia dočasného parkovania v najbližšom okolí školy, ktoré však vyžadujú dlhodobejšie prípravy a rekonštrukcie.

Týmto vás chceme upozorniť, že  odpiatka 4.10.2019opäť spustíme na parkovisku rampu do prevádzky, aby sme zamedzili obsadzovaniu parkovacích miest autami bez povolenia tu parkovať. Vzhľadom na celú situáciu už nemôžeme vydávať nové parkovacie karty.

Počas rannej špičky môžete využívať aj priľahlé mestské parkovanie, ktoré je do 8-ej hodiny rannej bezplatné (pri FIX-e, Tatrabanke, kine Strojár a pod.).
Veríme, že sa nám aj naďalej podarí spoločnými silami a vzájomnou ohľaduplnosťou nájsť riešenia parkovania k spokojnosti všetkých zúčastnených strán.

Vedenie Biblickej škola a ESŠ
tel. 043/3241971

Výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019

Vážení rodičia, posielame Vám krátky výpis z rokovania Rady triednych dôverníkov dňa 24.9.2019:

1. Rodičovská párty – bude sa konať 22.11.2019, záväzné prihlášky do 8.11.2019. Kontaktujte svojho triedneho dôverníka alebo Tomáša Gulána. Vítaní sú všetci rodičia, zamestnanci, absolventi a priatelia školy.

2. Študentská kvapka krvi – 11.10.2019 – všetci rodičia a plnoletí žiaci sú vítaní. Stretnutie je o 11.00 na recepcii v Novej budove.

3. Parkovanie – prosíme rodičov o ohľaduplné parkovanie na parkovisku školy. Svoje vozidlá sa snažte umiestňovať vždy medzi vyhradené parkovacie čiary, ušetríme tak viacero parkovacích miest. V čase ranného príchodu môžete využívať okolité mestské parkoviská, ktoré sú do 8.00 bez poplatku.

4. Dobromat – využívajte pri internetových nákupoch DOBROMAT, nezaplatíte pri tom ani cent navyše a môžete pomôcť Rodičovskému združeniu.

5. Edupage – odporúčame rodičom, aby využívali rodičovské konto, tu je návod na vytvorenie konta. Ak potrebujete pomôcť, poskytne ju Matej Borcovan na recepcii v Novej budove.

Viac informácií získate u svojho triedneho dôverníka.
Výbor Rodičovského združenia ESŠ Martin

Návod na vytvorenie RODIČOVSKÉHO účtu na EduPage

Rodičia žiakov si môžu v rámci informačného systému EduPage vytvoriť rodičovský účet.
Na rozdiel od žiackého účtu, cez rodičovské konto vie rodič PODPISOVAŤ známky a ak má v škole viac detí, tie sú mu automaticky priradené a nemusí ich ručne prihadzovať.

Postup pri vytváraní rodičovského účtu.

V mobilnom telefóne si otvorte EduPage aplikáciu.

1. Kliknite si na PRIHLÁSIŤ SA.

2. Kliknite NEVIEM PRIHLASOVACIE MENO ALEBO HESLO

3. Kliknite na VYŽIADAŤ HESLO

4. Vyplňte mail rodiča, ktorý je u nás v systéme.

4. Na tento mail Vám príde mail, kde bude link na vytvorenie nového hesla.

5. Po vytvorení nového hesla, prepnite sa späť do EduPage aplikácie 

6. Do mena vyplňte váš mail a heslo dajte to, čo ste si vytvorili.

HOTOVO

Krúžková činnosť

Stanovisko Evanjelickej spojenej školy k Škole intuície

Evanjelickej spojenej škole v Martine záleží na raste osobnosti a rozvoji talentov žiakov. Uvedomujeme si, že žiaci prichádzajú do kontaktu s mnohými mimoškolskými ponukami na ďalšie vzdelávanie a rozvoj a je slobodným rozhodnutím rodičov a žiakov, ktorým venujú svoj čas, energiu a prostriedky. Na základe zodpovedného prieskumu vieme, že nie všetky ponuky sú pre vyššie menované ciele vhodné, pretože vychádzajú z filozofií, ktoré nie sú v súlade s hodnotami výchovno-vzdelávacieho programu Evanjelickej spojenej školy a môžu ohrozovať zdravý duševný a duchovný rast jednotlivca. V ostatnom čase sme sa stretli so Školou intuície, ktorú niektorí žiaci navštevujú.

Stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou

Na základe podnetu od rodičov žiakov vydávame stanovisko k vyučovaniu matematiky Hejného metódou na Evanjelickej spojenej škole v Martine v 1. – 7. ročníku ZŠ.

Poslaním našej školy je, aby všetci mohli plnohodnotne rozvíjať svoj potenciál a zažiť rast v akademickej, duchovnej a spoločenskej oblasti a takto pripravení žiť život pre dobro iných. Naša škola je miestom, kde všetci môžu v pravde a láske rásť v Krista  v každom smere.

Správa z plenárneho rodičovského združenia, 11.9.2019 a 12.9.2019

Správa z plenárneho rodičovského združenia

Desiaty pre žiakov tried, ktoré sú umiestnené v hlavnej budove ESSMT

Žiaci tried, ktoré sú umiestnené v hlavnej budove ESSMT (6.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.C) majú možnosť objednať si desiatový balíček v hodnote 1.80€
Na výber sú 3 možnosti.

Balíček 1.
Desiatový balíček (2x pečivo – rožok, maslo, šunka, syr, uhorka, paradajka, jablko) /alergény: 1, 2, 3/

Balíček 2.
Šunková bageta (Bageta, maslo, šunka, syr, pradajka, uhorka, šalát) /alergény: 1, 2, 3/

Balíček 3.
Syrová bageta (Bageta, maslo, syr, mozzarella, šalát, paradajka, uhorka) /alergény: 1, 2, 3/

Desiata sa vydáva na 2. poschodí hlavnej chodby cez veľkú prestávku v čase 9:40 – 10:00 hod.
Žiaci si môžu objednať desiatu do: 10:00 hod. predchádzajúceho dňa.