Category Archives: Nezaradené

Nominácia evanjelickej školy v TOP 30 učiteľov Slovenska

Učiteľ Evanjelickej spojenej školy v Martine Ľuboš Froľo sa po rozhodnutí odbornej komisie súťaže Učiteľ Slovenska umiestnil v zozname TOP 30 učiteľov Slovenska. Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Som vďačný za to, že naša škola využila možnosť a zapojila sa do projektu Učiteľ Slovenska. Verím, že takéto projekty slovenské školstvo potrebuje a pomôžu ukázať širokej verejnosti, že aj na Slovensku máme skvelé učiteľky a učiteľov, ktorí si zaslúžia našu pozornosť a podporu. Medzi takých učiteľov nepochybne patrí aj náš kolega Ľuboš Froľo“

Jesenný zber papiera

slid27

Ceny stravného

Ceny stravného (príspevok zákonného zástupcu na úhradu časti ceny stravnej jednotky) v Školskej jedálni ESŠ Martin s účinnosťou od 1.9.2018:

Kategória Fin. limit na nákup potravín na 1 jedlo Réžia na výrobu 1 jedla Cena spolu / príspevok zákonného zástupcu na 1 obed
ZŠ – I. stupeň 1,09 € 0,19 € 1,28 €
ZŠ – II. Stupeň 1,16 € 0,19 € 1,35 €

 

 

Objednávanie obedov v školskej jedálni

 • v školskom roku 2018/2019 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • 1. až 2. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 3. až 9. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ)
  • gymnazisti – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ)
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať (obed 1) na týždeň dopredu
 • žiaci gymnázia si obedy objednávajú sami
 • obed možno prihlásiť/odhlásiť, príp. zmeniť na (obed 2) prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.
 • cena kartičky:
  • pri strate kartičky sa účtuje poplatok 6 €
 • vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • cena sa bude uhrádzať do 15. dňa v nasledujúcom kalendárnom mesiaci spätne za skutočne odjednané obedy v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra bude potrebné uhradiť poplatok za skutočne odjednané obedy v mesiaci september
 • žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za september. Číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol platby bude zverejnený v každom vytvorenom konte prihláseného žiaka v systéme Edupage
 • kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: 0949 459 923 (Mgr. Matej Borcovan)
  • administratíva: 0948 617 138 (Ing. Simona Ujčeková)

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV CEZ EDUPAGE

 1. Do internetového vyhľadávača zadajte www.ezsmt.edupage.org/login
 2. Vyplňte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  1_obrazovka-prihlasenie
 3. V ľavom menu prejdite myšou nad položku Komunikácia kde Vám vyroluje podmenu
 4. Kliknete na Školská jedáleň
  2_Cesta do jedalne
 5. Na výber máte dve možnosti 1 a 2Pre objednanie obedu kliknite na zelené tlačidlo prihlásiť, kde Vám ponúkne na výber z Menu 1 a Menu 23_Objednavka
 6. Pre odhlásenie obedu kliknete na tlačidlo Odhlásiť

4_Odhlasenie

 

 

Rozpis triednych učiteľov a umiestnenie tried v budovách

Mapa-MemNam-ESSMT-A3

Rozdelenie prvákov do tried

Rozpis prvákov EZŠ 2018/2019

Prihláška na obedy v školskej jedálni

V školskom roku 2018/2019 sa môžu žiaci ESŠ v Martine stravovať v školskej jedálni.

Všetkým zákonným zástupcom bol odoslaný email s odkazom na online formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu žiakov – stravníkov prihlásiť na stravu.
Ak ste tento email s odkazom na formulár neobdržali, môžte sa k nemu dostať prostredníctvom nasledovného odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSa7Z-Onlz_6SHBzp7I1WhFy_-H7OGmH_sEYTS0_6aZ1yk7A/viewform?usp=sf_link

Zoznam pomôcok 1. – 4. ročník

Zoznam učebných pomôcok si môžete stiahnuť TU

Oslavy 15. výročia našej školy

Bohatý program trojdňových osláv začal v piatok dopoludnia slávnostným odovzdávaním diplomov prvým absolventom Evanjelického bilingválneho gymnázia, pokračoval popoludní kultúrnou akadémiou žiakov, študentov a učiteľov ESŠ a bol zakončený večernou recepciou pre absolventov, ich rodičov, učiteľov a pozvaných hostí. Počas osláv sme tu mali vyše 3000 účastníkov /vrátane 140 hostí zo siedmich partnerských zborov v USA/ a k tomu stan s plochou 300 m2, takmer 1000 stoličiek, 50m2 pódiových dosiek, viac ako 20 reprobední a mikrofónov, odhadom asi trištvrte kilometra zvukových a elektro káblov. To je stručný číselný sumár osláv 15. výročia Evanjelickej spojenej školy a 20. výročia Biblickej školy v Martine.

ezs-105

Almanach k 15. výročiu našej školy