Duchovný správca

Bosakova Jana

ThDr. Jana Bosáková, PhD.  
e-mail: jana.bosakova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom