Duchovný správca

ThDr. Jana Bosáková, PhD.
e-mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom