ŠKD

Snažíme sa poskytnúť deťom bezpečný priestor pre oddych a relaxáciu. Vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie. Učiť deti aktívne oddychovať a zmysluplne tráviť voľný čas. Rozvíjať životné zručnosti. Podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov medzi rovesníkmi. Pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

skd

TRIEDA ODDELENIE MENO VYCHOVÁVATEĽA MIESTO VÝKONU
1.A 1. oddelenie Mgr. A. Kotercová Hist. gymnázium
1.B 2. oddelenie Mgr. L. Gajdošová Hist. gymnázium
2.A, 2.C 3. oddelenie Bc. G. Dobrovolná Pavilón B
2.B, 2.C 4. oddelenie Bc. O. Čanádyová Pavilón B
3.A, 3.C 5. oddelenie Bc. M. Švecová,
Mgr. L. Pajdičová
Pavilón B
4.A, 3.B 6. oddelenie A. Dírerová Živena
4.B, 4.C 7. oddelenie Mgr. M.Horička, PhD. Živena

 

MIESTO ČAS
Ranný ŠKD Živena 6:30 do 7:40 3. roč. a 4.C.
Ranný ŠKD Pavilón B 6:30 do 7:40 1. a 2. roč. a 4.A, 4.B
Krátky ranný ŠKD Hist. gymnázium 7:00 do 7:40 2. roč.
Dlhý ŠKD

 

 

Živena

Hist. gymnázium

Pavilón B

16:00 do 16:30

16:00 do 16:30

16:00 do 16:30

3. roč. a 4.C

2. roč.

1. roč. a 4.A a 4.B

Vedúca ŠKD: Bc. Gabriela Dobrovolná
e-mail: gabriela.dobrovolna(at)essmt.sk