ŠKD

Snažíme sa poskytnúť deťom bezpečný priestor pre oddych a relaxáciu. Vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie. Učiť deti aktívne oddychovať a zmysluplne tráviť voľný čas. Rozvíjať životné zručnosti. Podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov medzi rovesníkmi. Pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

skd

TRIEDA ODDELENIE MENO VYCHOVÁVATEĽA MIESTO VÝKONU
1.A 1. oddelenie Bc. Gabriela Dobrovolná Pavilón B
1.B 2. oddelenie Bc. Oľga Čanádyová Pavilón B
 1.C 3. oddelenie Mgr. Mária Štafuriková Pavilón B
2.A, 2.B 4. oddelenie Mgr. Andrea Jesenská Hist. gymnázium
2.A, 2.C 5. oddelenie Bc. Iveta Chandler Hist. gymnázium
3.B, 3.C 6. oddelenie Bc. Jana Fireková Živena
3.A, 4.C 7. oddelenie Anna Dírerová Živena
4.A, 4.B 8. oddelenie Bc. Miroslava Švecová Pavilón B

 

MIESTO ČAS
Ranný ŠKD Živena 6:30 do 7:40 3. roč. a 4.C.
Ranný ŠKD Pavilón B 6:30 do 7:40 1. a 2. roč. a 4.A, 4.B
Krátky ranný ŠKD Hist. gymnázium 7:00 do 7:40 2. roč.
Dlhý ŠKD

 

 

Živena

Hist. gymnázium

Pavilón B

16:00 do 16:30

16:00 do 16:30

16:00 do 16:30

3. roč. a 4.C

2. roč.

1. roč. a 4.A a 4.B

Vedúca ŠKD: Bc. Gabriela Dobrovolná
e-mail: gabriela.dobrovolna(at)essmt.sk