ŠKD

Snažíme sa poskytnúť deťom bezpečný priestor pre oddych a relaxáciu. Vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie. Učiť deti aktívne oddychovať a zmysluplne tráviť voľný čas. Rozvíjať životné zručnosti. Podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov medzi rovesníkmi. Pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

skd

TRIEDA ODDELENIE MENO VYCHOVÁVATEĽA MIESTO VÝKONU
1.A 1. oddelenie Mgr. Natália Cviková Gymnázium
1.B 2. oddelenie Mgr. Andrea Jesenská Gymnázium
1.C 3. oddelenie Bc. Oľga Čanádyová Gymnázium
2.A 4. oddelenie Anna Dírerová Pavilón B
2.B 5. oddelenie Mgr. Dušan Haško Pavilón B
2.C 6. oddelenie Zuzana Daubnerová Pavilón B
3.A 7. oddelenie Želmíra Mikulášová Pavilón B
3.B, 3.C 8. oddelenie Mgr. Katarína Froľová Živena, Zborový dom
4.A, 4.B 9. oddelenie Bc. Gabriela Dobrovolná Živena, Zborový dom
MIESTO ČAS PRE ODDELENIE
Ranný ŠKD Živena 6:30 do 7:50 6. a 7.
Ranný ŠKD Gymnázium 6:30 do 7:50 1., 2. a 3.
Ranný ŠKD Gymnázium 6:30 do 7:00 4. a 5.
Ranný ŠKD Pavilón B 7:00 do 7:50 4. a 5.

Poznámka: Vážení rodičia, žiaci 1.ročníka, 2. ročníka a 3.A triedy sú v čase od 6:30 do 7:00 hod. v rannej družine v budove GYMNÁZIA. Po 7:00 hod. Vás prosíme, aby ste si svoje deti, žiakov 2.ročníkov a 3.A triedy, už priviedli do ranného ŠKD v PAVILÓNE B.

MIESTO ČAS ROČNÍK
Poobedný ŠKD Zborový dom do 16:30 3. a 4. ročník /okrem 3.A/
Poobedný ŠKD Gymnázium Do 16:30
  1. ročník
Poobedný ŠKD Pavilón B
Gymnázium
Do 16:00
Od 16.00 do 16.30
2. roč. a 3.A

Vedúca ŠKD: Bc. Gabriela Dobrovolná
e-mail: gabriela.dobrovolna@essmt.sk