Jedáleň

Prihláška na stravu

 • v školskom roku 2018/2019 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • I. stupeň, 3.A a 3.C základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 3.B a 4. až 9. ročník základnej školy  – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ v Martine)
 • pre všetkých žiakov je možnosť výberu z dvoch jedál
 • žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed A na týždeň dopredu
 • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed B prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV CEZ EDUPAGE

 1. Do internetového vyhľadávača zadajte www.essmt.edupage.org/login
 2. Vyplňte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  1_obrazovka-prihlasenie
 3. V ľavom menu prejdite myšou nad položku Komunikácia kde Vám vyroluje podmenu
 4. Kliknete na Školská jedáleň
  2_Cesta do jedalne
 5. Na výber máte dve možnosti A a B. Pre objednanie obedu kliknite na zelené tlačidlo prihlásiť, kde Vám ponúkne na výber z Menu A a Menu B3_Objednavka
 6. Pre odhlásenie obedu kliknete na tlačidlo Odhlásiť

4_Odhlasenie

 • cena stravnej jednotky:
  • 1,28 € / obed – I. stupeň základnej školy
  • 1,35 € / obed – II. stupeň základnej školy
 • cena kartičky:
  • pri odovzdaní prihlášky 0 €
  • pri strate kartičky 6 €
 • vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • cena sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za prihlásené obedy v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra 2016 bude potrebné uhradiť poplatok za prihlásené obedy v mesiaci september
 • žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za ukončený mesiac.
 • číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol platby bude zverejnený v každom vytvorenom konte prihláseného žiaka v systéme Edupage
 • kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: +421 949 459 923 (Mgr. Matej Borcovan)
  • administratíva: +421 918 395 516 (Ing. Simona Ujčeková)