Odborní zamestnanci

Školský psychológ:

Mgr. Alexandra Auxtová
e-mail: alexandra.auxtova@essmt.sk
tel.: 0948 617 138

Konzultácie: dohoda e-mailom

Školský špeciálny pedagóg:

PaedDr. Zuzana Staňová
e-mail: zuzana.stanova@essmt.sk
tel.: 0948 930 997

Konzultácie: dohoda e-mailom

Školský špeciálny pedagóg

Mgr. Zuzana Ulejová
e – mail: zuzana.ulejova@essmt.sk
tel.: 0907 726 521

Konzultácie: dohoda e-mailom