Odborní zamestnanci

Školský psychológ:

Mgr. Alexandra Auxtová
e-mail: alexandra.auxtova(at)essmt.sk
tel.: +421 948 617 138
Konzultácie: dohoda e-mailom

Školský špeciálny pedagóg:

PaedDr. Zuzana Staňová
e-mail: zuzana.stanova(at)essmt.sk
tel.: +421 948 930 997
Konzultácie: dohoda e-mailom

Školský špeciálny pedagóg:

Mgr. Zuzana Ulejová
e – mail: zuzana.ulejova(at)essmt.sk
tel.: +421 907 726 521
Konzultácie: dohoda e-mailom