Odborní zamestnanci

Školský psychológ:

Mgr. Alexandra Auxtová
e-mail: alexandra.auxtova(at)essmt.sk
tel.: 0948 617 138

Konzultácie: dohoda e-mailom

Školský špeciálny pedagóg:

Stanova Zuzana

PaedDr. Zuzana Staňová
e-mail: zuzana.stanova(at)essmt.sk
tel.: 0948 930 997

Konzultácie: dohoda e-mailom

Školský špeciálny pedagóg:

Ulejova Zuzana

Mgr. Zuzana Ulejová
e – mail: zuzana.ulejova(at)essmt.sk
tel.: 0907 726 521

Konzultácie: dohoda e-mailom