Učitelia

Učitelia prvého stupňa

Mgr. Adriana Malá, triedny učiteľ: I.A
e – mail: adriana.mala@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Ivana Fuzáková, triedny učiteľ: I.B
e – mail: ivana.fuzakova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Katarína Meniarová, triedny učiteľ: I.C
e – mail: katarina.meniarova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Monika Krystýnková, triedny učiteľ: II.A
e – mail: monika.krystynkova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Alena Ondrušeková, triedny učiteľ: II.B
e – mail: alena.ondrusekova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Monika Cunová, triedny učiteľ: II.C
e – mail: monika.cunova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Anna Palková, triedny učiteľ: III.A
e – mail: anna.palkova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Andrea Bartošová, triedny učiteľ: III.B
e – mail: andrea.bartosova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Martin Pilát, triedny učiteľ: III.C
e – mail: martin.pilat@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Monika Laučeková, triedny učiteľ: IV.A
e – mail: monika.laucekova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Katarína Bielková, triedny učiteľ: IV.B
e – mail: katarina.bielkova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

 

 

 


 

Učitelia druhého stupňa

 

 

Mgr. Jana Merchant, triedny učiteľ: V.A, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu
e – mail: jana.merchant@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Eva Adamovičová, triedny učiteľ: V.B, učiteľka geografie
e – mail: eva.adamovicova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Miriama Voľanská, triedny učiteľ: VI.A, učiteľka anglického jazyka a dejepisu
e – mail: miriama.volanska@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Pavol Bartoš, triedny učiteľ: VI.B
e – mail: pavol.bartos@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Ruttkayová, triedny učiteľ: VII.A, učiteľka slovenského jazyka
e – mail: zuzana.ruttkayova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Ľuboš Froľo, triedny učiteľ: VII.B, učiteľ anglického jazyka a náboženstva
e – mail: lubos.frolo@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Ľudmila Brtáňová (Hybenová), triedny učiteľ: VIII.A
e – mail: ludmila.brtanova@essmt.sk pôvodná adresa ludmila.hybenova@essmt.sk je nefunkčná
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Alena Sivoňová, triedny učiteľ: VIII.B, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu
e – mail: alena.sivonova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Andrea Borcovanová, triedny učiteľ: IX.A
e – mail: andrea.borcovanova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

 

 

Mgr. Monika Záborská, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu
e – mail: monika.zaborska@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ informatiky a fyziky
e – mail: martin.uhrin@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

ThDr. Jana Bosáková, PhD., učiteľka náboženstva
e – mail: jana.bosakova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Alena Buľovská, učiteľka chémie
e – mail: alena.bulovska@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Miroslava Konrádová, učiteľka matematiky a informatiky
e – mail: miroslava.konradova@ezsmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ telesnej výchovy
e – mail: michal.stubna@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

 

Lektori

James Baxter, učiteľ anglického jazyka
e – mail: james.baxter@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom