Učitelia

Školský rok 2017/2018

Učitelia prvého stupňa

Mgr. Natália Cviková, triedny učiteľ: I.A
e – mail: natalia.cvikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Katarína Olejárová, triedny učiteľ: I.B
e – mail: katarina.olejarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Barbora Pekárová, triedny učiteľ: I.C
e – mail: barbora.pekarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Adriana Malá, triedny učiteľ: II.A
e – mail: adriana.mala(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Ivana Fuzáková, triedny učiteľ: II.B
e – mail: ivana.fuzakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Katarína Meniarová, triedny učiteľ: II.C
e – mail: katarina.meniarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Monika Krystýnková, triedny učiteľ: III.A
e – mail: monika.krystynkova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Alena Ondrušeková, triedny učiteľ: III.B
e – mail: alena.ondrusekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Bc. Jana Fireková, triedny učiteľ: III.C
e – mail: jana.firekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Anna Palková, triedny učiteľ: IV.A
e – mail: anna.palkova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Andrea Volnová, triedny učiteľ: IV.B
e – mail: andrea.volnova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Martin Pilát, triedny učiteľ: IV.C
e – mail: martin.pilat(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Milada Sopoligová, učiteľka ev. náboženstva a telesnej športovej výchovy
e – mail: milada.sopoligova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Andrea Janíková, učiteľka anglického jazyka
e – mail: andrea.janikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Ivana Kachniakova, učiteľka anglického jazyka
e – mail: ivana.kachniakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Katarína Froľová, učiteľka ev. náboženstva
e – mail: katarina.frolova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Marek Raček, učiteľ telesnej športovej výchovy
e – mail: marek.racek(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

PaeDr. Ivona Smiešková, PhD., učiteľka informatiky
e – mail: ivona.smieskova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

 


Učitelia druhého stupňa

PaedDr. Ivana Čermáková, triedny učiteľ: V.A
e – mail: ivana.cermakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Ivana Kachniaková, triedny učiteľ: V.B
e – mail: ivana.kachniakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Jana Merchant, triedny učiteľ: VI.A, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu
e – mail: jana.merchant(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Eva Adamovičová, triedny učiteľ: VI.B, učiteľka geografie
e – mail: eva.adamovicova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Miriama Voľanská, triedny učiteľ: VII.A, učiteľka anglického jazyka a dejepisu
e – mail: miriama.volanska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Pavol Bartoš, triedny učiteľ: VII.B
e – mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Andrea Borcovanová, triedny učiteľ: VIII.A
e – mail: andrea.borcovanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Ľuboš Froľo, triedny učiteľ: VIII.B, učiteľ anglického jazyka a náboženstva
e – mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Alena Sivoňová, triedny učiteľ: IX.A, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu
e – mail: alena.sivonova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

 

Mgr. Monika Záborská, učiteľka slovenského jazyka a dejepisu
e – mail: monika.zaborska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ informatiky a fyziky
e – mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

ThDr. Jana Bosáková, PhD., učiteľka náboženstva
e – mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Alena Buľovská, učiteľka chémie a matematiky
e – mail: alena.bulovska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Miroslava Konrádová, učiteľka matematiky a informatiky
e – mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ telesnej výchovy
e – mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

Mgr. Eva Uličná, učiteľka informatiky
e – mail: eva.ulicna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom

 

Lektori

James Baxter, učiteľ anglického jazyka
e – mail: james.baxter(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda mailom