Učitelia

Školský rok 2018/2019

Učitelia prvého stupňa

Mgr. Anna Palková, triedny učiteľ: I.A, učiteľka 
e – mail: anna.palkova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 13:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Andrea Volnová, triedny učiteľ: I.B
e – mail: andrea.volnova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Natália Cviková, triedny učiteľ: II.A
e – mail: natalia.cvikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Katarína Olejárová, triedny učiteľ: II.B
e – mail: katarina.olejarova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda od 14:00 – 16:00. ~ dohoda e-mailom

Mgr. Barbora Pekárová, triedny učiteľ: II.C
e – mail: barbora.pekarova(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok, 13:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Adriana Malá, triedny učiteľ: III.A
e – mail: adriana.mala(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:30 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Ivana Fuzáková, triedny učiteľ: III.B
e – mail: ivana.fuzakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Katarína Meniarová, triedny učiteľ: III.C, učiteľka VYV
e – mail: katarina.meniarova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 15:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Monika Krystýnková, triedny učiteľ: IV.A
e – mail: monika.krystynkova@essmt.sk
Konzultácie: štvrtok, 14:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Alena Ondrušeková, triedny učiteľ: IV.B
e – mail: alena.ondrusekova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Martin Pilát, triedny učiteľ: IV.C, učiteľ TECH
e – mail: martin.pilat(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Milada Sopoligová, učiteľka EVN a ANJ
e – mail: milada.sopoligova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Andrea Janíková, učiteľka ANJ
e – mail: andrea.janikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Ivana Šípková (Kachniaková), učiteľka ANJ
e – mail: ivana.kachniakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Katarína Froľová, učiteľka EVN
e – mail: katarina.frolova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:15 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

PaedDr. Ivona Smiešková, PhD., učiteľka INF
e – mail: ivona.smieskova(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 13:00 – 14:00 ~ dohoda e-mailom

PaedDr. Martin Horička, učiteľ TŠV
e – mail: martin.horicka(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

PhDr. Mária Leššová, asistent pre žiakov so ŠVVP, SJL 
e – mail: maria.lessova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 11:50 – 12:50 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Račeková, učiteľka pre primárne vzdelávanie 
e – mail: zuzana.racekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Benjamin Chandler, učiteľ ANJ C, HVAJ/VAJ
e – mail: benjamin.chandler(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Učitelia druhého stupňa

Mgr. Andrea Janíková, triedny učiteľ: V.A, učiteľka ANJ
e – mail: andrea.janikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Katarína Froľová, triedny učiteľ: V.B, učiteľka EVN
e – mail: katarina.frolova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:15 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Morháčová, triedny učiteľ: V.C, učiteľka SJL, ANJ
e – mail: zuzana.morhacova(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

PaedDr. Ivana Čermáková, triedny učiteľ: VI.A, učiteľka OBN, SJL
e – mail: ivana.cermakova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 13:00 – 14:00, štvrtok – 9:00 – 10:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Ivana Šípková (Kachniaková), triedny učiteľ: VI.B, učiteľka ANJ
e – mail: ivana.kachniakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Alena Sivoňová, triedny učiteľ: VII.A, učiteľka SJL, DEJ, UKL
e – mail: alena.sivonova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok  14:30 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Eva Adamovičová, triedny učiteľ: VII.B, učiteľka BIO, VAJ, assistent pre žiakov so ŠVVP
e – mail: eva.adamovicova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda: 14:10 – 15:00, piatok 10:50 – 11:30 ~ dohoda e-mailom

PaedDr. Renáta Hrkútová, triedny učiteľ: VIII.A, učiteľka MAT, HUV, VAJ
e – mail: renata.hrkutova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:45 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Pavol Bartoš, triedny učiteľ: VIII.B, učiteľ FYZ, GEO, VAJ
e – mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: streda: 14:45 – 15:15; piatok: 7:00 – 7:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Andrea Borcovanová, triedny učiteľ: XI.A, učiteľka GEO, TECH, VYU
e – mail: andrea.borcovanova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

 

Ing. Martin Uhrin, učiteľ FYZ
e – mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Jana Merchant, učiteľka SJL, HVAJ, DEJ
e – mail: jana.merchant(at)essmt.sk
Konzultácie: piatok 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Alena Buľovská, učiteľka MAT, CHEM, VAJ
e – mail: alena.bulovska(at)essmt.sk
Konzultácie: piatok 13:30 – 14:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Ľuboš Froľo, učiteľ ANJ, EVN
e – mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 14:45 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Miroslava Konrádová, učiteľka MAT, DEG, VAP, SEM
e – mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ TŠV
e – mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:30 – 15:00 v ZD ~ dohoda e-mailom

Mgr. Eva Uličná, učiteľka INF, API
e – mail: eva.ulicna(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Jana Stehlíková, učiteľka RUJ
e – mail: jana.stehlikova(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 10:00 – 10:45 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Lukáš Lučanský, učiteľ ŠPJ a asistent pre žiakov so ŠVVP
e – mail: lukas.lucansky(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

RNDr. Edita Budiská, učiteľka CHEM, MAT, SEC a asistent pre žiakov so ŠVVP
e – mail: edita.budiska(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 12:30 – 13:30  ~ dohoda e-mailom

Mgr. Ľubica Paulíková, učiteľka NEJ, TŠV
e – mail: lubica.paulikova(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok, 13:00 – 14:00  ~ dohoda e-mailom

Mgr. Marián Krivuš, učiteľ EVN
e – mail: marian.krivus(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Milan Kubik, učiteľ EVN
e – mail: milan.kubik(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michal Pajdič, asistent pre žiakov so ŠVVP
e – mail: michal.pajdic(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

PaedDr. Martin Horička, učiteľ TŠV
e – mail: martin.horicka(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom