Vychovávatelia

vedúca:
Bc. Dobrovolná Gabriela – ŠKD
e-mail: gabriela.dobrovolna@essmt.sk

Mikulášová Želmíra – ŠKD
e-mail: zelmira.mikulasova@essmt.sk

Mgr. Sopoligová Milada – ŠKD
e-mail: milada.sopoligova@essmt.sk

Dírerová Anna – ŠKD
e-mail: anna.direrova@essmt.sk

Daubnerová Zuzana – ŠKD
e-mail: zuzana.daubnerova@essmt.sk

Mgr. Raček Marek – ŠKD 
e-mail: marek.racek@essmt.sk