Vychovávatelia

vedúca:
Bc. Dobrovolná Gabriela – ŠKD
e-mail: gabriela.dobrovolna(at)essmt.sk

Bc. Oľga Čanádyová – ŠKD
e-mail: olga.canadyova(at)essmt.sk

Mgr. Lenka Gajdošová – ŠKD
e-mail: lenka.gajdosova(at)essmt.sk

Dírerová Anna – ŠKD
e-mail: anna.direrova(at)essmt.sk

Mgr. Andrea Kotercová Jesenská – ŠKD
e-mail: andrea.jesenska(at)essmt.sk

Bc. Miroslava Švecová – ŠKD 
e-mail: miroslava.svecova(at)essmt.sk