Druhý stupeň absolvoval sociálno-psychologický výcvik

foto

Školský rok začal tentokrát pre druhý stupeň našej školy intenzívne a tak trochu inak – hneď v úvode absolvovali všetky ročníky trojdňový sociálno-psychologický výcvik.

Stretla som sa s otázkou: nie je to zbytočne priskoro? To už deti na základnej škole majú riešiť také zložité veci? O čo tam vlastne ide?

Za zložitým názvom sa pritom skrýva hra. Avšak hra cielená, premyslená. Hra ktorá umožňuje deťom rozmýšľať a rozprávať o dôležitých témach, ktoré sa ich intenzívne týkajú: rovesnícke vzťahy ktoré sa stávajú s nadchádzajúcou pubertou komplikovanejšími, šikana a obrana pred ňou. A potom témy zložitejšie a hlbšie- otázka osobnej identity (kto som, ako sa vnímam; veci a hodnoty čo sú pre mňa v živote dôležité), otázka autorít (kto sú moje vzory? Koho som ochotný nasledovať a prečo? Kde sú moje hranice?), a témy každodenného života (komunikácia s druhými, ako si prejaviť rešpekt, ako udržať dobré vzťahy, čo s nadávkami a ako sa im brániť). A mnohé ďalšie, výsostne ľudské témy.

Žiadosť o dopravné

Žiadosť o dopravné je potrebné odovzdať na recepcii v novej budove Evanjelickej spojenej školy najneskôr do 19. septembra 2017.

K žiadosti je potrebné dokladovať platné septembrové cestovné lístky na trasách (miesto bydliska – Martin a späť) alebo potvrdenie zo SAD Žilinao výške cestovného na trase (miesto bydliska – Martin).

Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné do EZŠ

Prihlášky na krúžky

V pripade, že bude na krúžok prihlásený nedostatočný počet detí, krúžok sa neotvorí.

Prihláška na krúžkovú činnosť pre 1. stupeň

Prihláška na krúžkovú činnosť pre 2. stupeň

Rodičovské združenie

Vážení rodičia,
11.9.2017 o 15:30 hod. Vás srdečne pozývame na plenárne rodičovské združenie Evanjelickej spojenej školy, ktoré sa uskutoční v aule Biblickej školy.
Po plenárnom rodičovskom združení sa uskutočnia triedne rodičovské združenia II. stupňa, 1. ročníka I. stupňa a 5. ročníka gymnázia.
Triedne rodičovské združenie 2. – 4. ročníka I. stupňa sa uskutoční 12.9.2017 v jednotlivých triedach.
Upozornenie:
Triedne rodičovské združenie ostatných ročníkov gymnázia sa uskutočnia podľa oznamu triednych učiteľov.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Obednávanie obedov v školskej jedálni

Soft focus on Shrimp salad japanese style food - HDR Merge 3 Photos Processing
 • v školskom roku 2017/2018 sa budú žiaci EZŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • 1. až 3. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 32 (Pavilón A)
  • 4. až 9. ročník základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (nová budova ESŠ)
 • prihlášku na stravu si môžte vyplniť TU
 • pre všetkých žiakov bude možnosť výberu z dvoch jedál
 • prihláseným žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať (obed 1) na týždeň dopredu
 • obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na (obed 2) prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa.
 • cena stravnej jednotky:

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018

Vážení rodičia, milí naši žiaci a priatelia školy

Srdečne Vás pozývame na Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 v našej škole. Organizácia 1. školského dňa (pondelok, 4. septembra 2017) je nasledovná:

Rozdelenie žiakov EZŠ do tried

Rozdelenie žiakov 1. ročníka do tried v školskom roku 2017/2018

Zaradenie prestupujúcich žiakov do tried v školskom roku 2017/2018

Prihláška na obedy v školskej jedálni

Spicy fried basil leaf with seafood and rice - soft focus point

V školskom roku 2017/2018 sa môžu žiaci ESŠ v Martine stravovať v školskej jedálni.

Všetkým zákonným zástupcom bol odoslaný email s odkazom na online formulár, prostredníctvom ktorého sa môžu žiakov – stravníkov prihlásiť na stravu.
Ak ste tento email s odkazom na formulár neobdržali, môžte sa k nemu dostať prostredníctvom nasledovného odkazu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6j3_8GQPpXzGfKvgq3r-2x5WCIZBiLZ4GZsMI0dmRo6lnEA/viewform?c=0&w=1&includes_info_params=true

ZOZNAM ŠKOLSKÝCH POMÔCOK

Print

1. ROČNÍK

ZOŠITY:

511 – 5 ks zošit s pomocnou linajkou (SJL- písanie, diktáty, MAT – bleskovky)

512  (PRV)

priesvitné obaly na zošity

POMÔCKY:

 • pero
 • guma
 • strúhadlo
 • ceruzky – 3 ks
 • pastelky 12 farieb
 • pomôcky na VV: igelitový obrus, umelá nádoba na vodu, malá handrička, zástera alebo staré tričko, plastelína, temperové farby, anilínové farby,voskovky, štetce, nožnice, tuš, lepidlo väčšie tyčinkové, skicár, farebný papier, 20 výkresov A3, 20 výkresov A4 – pomôcky treba dať do krabice (napr. od topánok)
 • telocvičný úbor (tričko, krátke nohavice, tepláky, ponožky, tenisky) v plátenom vrecku
 • prezúvky (pevné, nie kroksy a pod.)

 

Všetko označené, podpísané!


 

2. ROČNÍK

Prosíme zakúpiť len pomôcky, ktoré žiakom nezostali z 1. ročníka.

ZOŠITY:

512- 5 ks (väčšie linajky bez pomocnej čiary)

420 (veľký čistý)

podložka A4

priesvitné obaly na zošity

POMÔCKY:

 • pravítko s ryskou
 • pero
 • guma
 • strúhadlo
 • obyčajná ceruzka – 3 ks
 • pomôcky na VV: igelitový obrus, umelá nádoba na vodu, malá handrička, zástera alebo staré tričko, plastelína, temperové farby, anilínové farby,voskovky, štetec plochý č. 12 a jeden tenší č. 8 – 6, nožnices okrúhlym hrotom, tuš, lepidlo väčšie tyčinkové, skicár, farebný papier, 20 výkresov A3, 20 výkresov A4 – pomôcky treba dať do krabice (napr. od topánok)
 • telocvičný úbor(tričko, krátke nohavice, tepláky, ponožky, tenisky) v plátenom vrecku

Všetko označené, podpísané!

Zošity  podpísať: Meno a priezvisko, trieda,  nepísať predmety!


 

3. ROČNÍK

Prosíme zakúpiť len pomôcky, ktoré žiakom nezostali z 2 ročníka.

ZOŠITY:

512- 5 ks

460 (veľký čistý hrubý) – 2ks

podložka A4

priesvitné obaly na zošity

POMÔCKY:

 • pravítko s ryskou
 • kružidlo – kovové
 • pero
 • pomôcky na VV:igelitový obrus, umelá nádoba na vodu, malá handrička, zástera alebo staré tričko, plastelína, temperové farby, anilínové farby,voskovky, sada plochých aj okrúhlych štetcov, nožnice, tuš, lepidlo väčšie tyčinkové, skicár, farebný papier, 20 výkresov A3, 20 výkresov A4 – pomôcky treba dať do krabice (napr. od topánok)
 • telocvičný úbor(tričko, krátke nohavice, tepláky, ponožky, tenisky) v plátenom vrecku

Všetko označené, podpísané!


 

4. ROČNÍK

Prosíme zakúpiť len pomôcky, ktoré žiakom neostali z 3. ročníka.

ZOŠITY:

523 – 10 ks

460 (veľký čistý hrubý) – 2ks

notový zošit – 1ks

priesvitné obaly na zošity

POMÔCKY:

 • pravítko s ryskou
 • kružidlo – kovové
 • pero
 • pomôcky na VV:igelitový obrus, umelá nádoba na vodu, malá handrička, zástera alebo staré tričko, plastelína, temperové farby, anilínové farby,voskovky, sada plochých aj okrúhlych štetcov, nožnice, tuš, lepidlo väčšie tyčinkové, skicár, farebný papier, 20 výkresov A3, 20 výkresov A4 – pomôcky treba dať do krabice (napr. od topánok)
 • telocvičný úbor:(tričko, krátke nohavice, tepláky, ponožky, tenisky) v plátenom vrecku

Všetko označené, podpísané!


 

5. ROČNÍK

Predmet
BIO 1x  malý linajkový zošit hrubší
1x  malý linajkový zošit tenší
GEO 1x  malý linajkový zošit hrubší
1x  malý linajkový zošit tenší
SJL 3x  malý linajkový zošit hrubší
2x  veľký A4 linajkový zošit hrubší
MAT 1x  veľký čistý A4 hrubší
ANJ 1x  malý linajkový zošit hrubý
OBN 1x  malý linajkový zošit
HUV 1x  notový zošit
1x  malý slovníček
DEJ 1x  malý linajkový zošit
EVN 1x  malý linajkový zošit

 

Žiadosti o znížený príspevok

Žiadosti o znížené školné sa predkladajú hospodárke školy osobne v sídle školy alebo poštou najneskôr do 31.7.2017.

Po doručení žiadosti v neskoršom termíne nie je možné žiadosti vyhovieť ani pri splnení podmienok.

Položky tvoriace príjem pre výpočet variantov školného, ktoré je potrebné zdokladovať:

 • Čistý mesačný príjem od 1.1.2017 – 30.6.2017 bez daňového bonusu.
 • Rodinné prídavky na deti.
 • Daňový bonus na deti pracujúcich rodičov.
 • U neúplných rodín rozhodnutie súdu o výške výživného.

Žiadosť o znížený príspevok do EZŠ