Pozvánka

thanksgiving

Odovzdávanie cien v rámci iniciatívy Hour of Code

hour of code00

Zástupca spoločnosti Accenture odovzdal ceny pre našu školu, ktorá sa zo 70 škôl z celého Slovenska umiestnila v prvej päťke s najvyšším počtom dokončených úrovní, ktoré programovali https://code.org/. Ďakujeme pani učiteľke Ivon Smieškovej, ktorá je najväčším iniciátorom tohto projektu a ktorú stalo dosť úsilia a času, aby naša škola dosiahla jedno z prvých miest v celoslovenskom kole. Súťaž v rámci iniciatívy Hour of Code (Hodina kódu) na Slovensku organizuje spoločnosť Accenture a Nadácia Pontis.

Nadácia KIA skrášlila našu školu

KIA (22)

Náš školský areál je od októbra krajší o bylinkovú špirálu, ktorej realizáciu podporila Nadácia KIA prostredníctvom poskytnutia grantu pre Nadáciu kresťanského vzdelávania.

Projekt rekultivácie bylinkovej špirály bol zrealizovaný v rámci grantového programu Dobrovoľníctvo 2017. Do realizácie projektu bolo intenzívne zapojených aj cca. 70 rodičov v rámci jesennej školskej brigády.

Riaditeľ školy Jozef Sopoliga: „Teší nás, že projekt revitalizácie bylinkovej špirály je v poradí už druhým, ktorý Nadácia KIA podporila v rámci našej školy. Rovnako úspešní sme boli aj v jej grantovom programe Vzdelávanie v regióne 2017, kde bol podporený náš projekt STEM / (science, technology, engineering, and mathematics), ktorého cieľom je prostredníctvom inovatívnych metód vzdelávania s využitím programovateľných robotických LEGO stavebníc podporiť talentovaných študentov školy. Verím, že v obojstranne prospešnej spolupráci budeme s Nadáciou KIA pokračovať aj v rámci ďalších projektov zlepšujúcich kvalitu vzdelávacieho procesu, prípadne životného prostredia. Osobitne by som chcel poďakovať aj pánovi Juristovi za jeho pomoc a podporu pri realizácii tohto projektu.“    

Wittenbergský jarmok

22730599_1877036768977262_4260385507052401197_n

Jednou z mnohých aktivít, ktorými si naša škola pripomína 500. výročie reformácie bol aj
Wittenbergský jarmok. Deti 1. stupňa sa prostredníctvom aktivít a rôznych súťažných disciplín, ktoré
si pre ne pripravili žiaci z vyšších ročníkov, preniesli do doby ťaživého stredoveku, do doby
zakladateľa evanjelickej cirkvi, Martina Luthera. Atmosféru podujatia dotvárala stredoveká hudba,
učitelia a žiaci oblečení v dobových kostýmoch, horiaci oheň a dokonca aj sychravé počasie malo
svoje správne, stredoveké čaro. Cez tieto zážitky deti oveľa intenzívnejšie precítili

Vrelá vďaka za pomoc počas jesennej brigády

IMG_5928

ĎAKUJEME každému, kto si v sobotu 21. októbra našiel čas a napriek nepriaznivému počasiu prišiel na jesennú školskú brigádu. Spoločnými silami sa nám podarilo:

Vyčistiť školský dvor a parkovisko.
Urobiť násyp okolo novej budovy.
Orezať stromy.
Vyčistiť celú halu, kde bude hudobná sála a výtvarný atelier pre žiakov.
Za prípravu a organizáciu brigády ďakujeme Združeniu rodičov a priateľov školy a za chutný obed vedúcej školskej jedálne pani Kucbelovej a pánovi farárovi Krivušovi.

Akcie k 500. výročiu reformácie

reformacne oslavy

Projekt “Školy, ktoré menia svet” má viesť žiakov k záujmu o spoločnosť

SkolyKtoreMeniaSvet

V školskom roku 2017/2018 sa prostredníctvom projektu Školy, ktoré menia svet zameriavame na rozvoj občianskych kompetencií, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia študentov našej školy.

Projekt Školy, ktoré menia svet 2 je zážitkový vzdelávací program pre učiteľov a učiteľky spoločenskovedných predmetov (predovšetkým občianska náuka, etická výchova, dejepis, mediálna výchova a pod.) a ich žiakov a žiačky na základných  a stredných školách.

Prostredníctvom zavádzania interaktívnych a zážitkových metód a prvkov kreatívneho

Jesenná brigáda

Brigáda-WEB

Jesenný zber papiera

Naša škola sa zapája do jesenného zberu papiera. Odvážený papier s menom žiaka a triedou, ktorú navštevuje prosíme nechať pri dverách alebo vstupnej hale Zborového domu. Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť životné prostredie!  leták Jesen zber papiera

Pravidlá súťaže

 

Hľadanie reformačného pokladu v Necpaloch

Hladanie-reformacneho-pokladu-plagat

Milí rodičia a žiaci,
tento rok si pripomíname 500. výročie Reformácie a v našom Turci sa ukrýva nádherný a vzácny poklad.

Hľadanie toho pokladu je určené najmä mladším žiakom (7-10 roční), ale aj straší si budú môcť niečo odniesť.