Správy

Tajná moc médií v Ezš  v Martine 16. – 18. 10. 2013

Druhý rok multilaterálneho projektu začal tento rok na Slovensku. Prvou úlohou bolo natočiť video so známou osobnosťou , v našom prípade to bol martinský hokejista kapitán Michal Beran na tému Mier a tolerancia. Video si môžete pozrieť na školskej web stránke www.ezsmt.sk
Pre hostí sme si pripravili zaujímavý program. V stredu – privítanie p. riaditeľ a spevokol gymnázia, počas pracovného stretnutia žiaci sa spoznávali a vyrábali si spomienkové predmety pod vedením p. uč. Froľa a p. uč. Janotovej. Poobede bolo zaujímavosťou Digitalizačné centrum vo Vrútkach a Železničné múzeum.
Vo štvrtok sa nám počasie vydarilo a preto po ceste do Banskej Bystrice sme sa zastavili v Harmaneckej jaskyni. Výstup bol pre niektorých náročný, ale stálo to zato. Poobede na nás čakala televízia LUX, kde si žiaci mohli vyskúšať úlohu kameramanov a moderátorov. Ďakujeme za takúto možnosť.
V piatok počas pracovného stretnutia sme hovorili o ďalších aktivitách počas tohto školského roka.
Veríme, že učitelia z našich partnerských škôl a v prvom rade deti, ktoré boli u nás po prvý krát, si našli nové priateľstvá, zažili tu niečo pekné. Ďakujeme hosťujúcim rodinám, že si našli čas a na pár dní pripravili domov pre deti zo Španielska, Poľska a Švédska. Zároveň si deti precvičili anglický jazyk v komunikačných situáciách. Celý program a sprevádzanie bolo v angličtine.
Dana Bednárová
Koordinátorka projektu

smp1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výlet žiakov a učiteľov EZŠ do Poľska

V niektoré dni nie je dobré cestovať. Najmä vtedy, keď husto sneží, vlaky majú meškanie a je zima ako v ruskom filme. Práve v takomto nehostinnom počasí  sa naša skupinka štyroch žiačok a štyroch učiteľov vybrala na dlhú cestu do našej partnerskej školy v Dabrowej Gornici v Poľsku. Tento výlet bol súčasťou projektu Secret power – media, v ktorom  žiaci spoznávajú vplyv médií na nás. Po príchode nás v poľskej škole milo privítali učitelia, žiaci a aj rodičia. Žiačky mali tú výsadu, že mohli spoznávať svojich rovesníkov a každodenný život priamo v poľských rodinách. My, učitelia, sme zase mohli spoznávať  a deliť sa o skúsenosti so svojimi kolegami zo Švédska, Španielska a Turecka.
Bola to veľmi príjemná služobná cesta, za čo vďačíme naším kolegom z Poľska, ktorí prichystali pekný a bohatý program.  Na mestskom úrade v Dabrowej Gornici si miestni zamestnanci pripravili prezentáciu o aktivitách mesta a pozvali žiakov aj do kancelárie primátora. Ešte v ten večer žiaci zorganizovali diskotéku a výborný bol aj DJ, ktorého robil jeden rodič, inak v civilnom povolaní kriminalista.
Na ďalší deň sme celá skupina navštívili Krakov, pekné historické mesto poľských kráľov. Poľskí kolegovia prichystali aj návštevu krakovského rádia RMF, ktoré je najpočúvanejším a najväčším poľským rádiom. Programový riaditeľ nám predstavil históriu a tvorbu rádiového vysielania. Následne nás previedol do nahrávacieho štúdia, kde žiaci mohli vidieť, ako sa vytvára hudba a rádiové zvučky. Prehliadka historického centra Krakova bola veľmi pekná a poučná, ale žiaľ chlad a mráz nám znepríjemňoval vychádzku a obhliadku pamiatok.
Predposledný deň sme opäť strávili v škole, kde žiaci pracovali v skupinách a učitelia plánovali, ako bude tento projekt pokračovať na školách. Čakajú nás ešte ďalšie cesty a návštevy krajín  partnerských škôl a dôležité je, aby sa žiaci zapojili a aktívne prispievali do projektu. Dnešná doba je ovplyvnená médiami, ktoré nám sprostredkúvajú informácie a aj istý pohľad na svet a je dôležité uvedomiť si, akú majú  moc. Vďaka tomuto projektu sa žiaci učia posúdiť a zhodnotiť tento vplyv médií.

Mgr. Ľuboš Froľo

polsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medzinárodný projekt na našej škole

V rámci projektu s názvom „Secret power – media“ (Tajná moc médií) prišla na týždennú návštevu Evanjelickej spojenej školy v Martine  (ESŠ) delegácia žiakov a učiteľov zo Španielska, Švédska, Turecka  a Poľska.
V rámci prvého dňa absolvovali účastníci prehliadku mestského úradu, počas ktorej ich hovorca mesta Mgr. Jozef Petráš predstavil jednotlivé oddelenia a služby poskytované občanom. Zahraničných hostí zaujala najmä prezentácia výsledkov projektu transparentné mesto. Ďalší deň čakala študentov návšteva prevádzkovateľa portálu Azet v Žiline, kde sa dozvedeli nielen spôsob práce na internete ale aj ako prebieha tvorba webových stránok, spravovanie sociálnej siete alebo ako webový portál zabezpečuje ochranu údajov a spolupracuje s políciou.
Ďalšia mediálna návšteva pokračovala v Stanici Záriečie, ktorá predstavovala protiklad k sociálnej sieti Azet. Záriečie je totiž alternatívny priestor k mainstream-ovej produkcii, ktorú vidíme v Azete. Stanica ponúka divákom dokumentárne i politické filmy, alternatívne divadlo a hudbu. V súčasnosti sa venuje dokonca animácii. Aj preto mali študenti možnosť nahrať riekanky a jazykolamy vo vlastnom jazyku, ku ktorým stanica v Záriečí vytvorí animácie. „Študenti mohli vidieť nielen ako médiá fungujú, ale všetko si vyskúšať na vlastnej koži“, popísal prínos projektu učiteľ ESŠ Martin Pilát. „Dnešná doba je ovplyvnená médiami, ktoré nám sprostredkúvajú informácie a aj istý pohľad na svet a je dôležité uvedomiť si, akú majú  moc. Vďaka tomuto projektu sa žiaci učia posúdiť a zhodnotiť tento vplyv médií,“ zhodnotil návštevu riaditeľ školy zo susedného Poľska.
Sprievodným programom medzinárodného stretnutia bola návšteva Múzea slovenskej dediny, hradu Strečno alebo bowlingový turnaj študentov. „Kolegom zo Slovenska vďačíme za pekný a bohatý program. Čakajú nás ešte ďalšie cesty a návštevy partnerských škôl, ale už teraz vieme, že dôležité je, aby žiaci aktívne prispievali do všetkých častí projektu“, dodal riaditeľ školy z Poľska.
Hedwiga Tkáčová

 

Návšteva žiakov a učiteľov EZŠ vo Švédsku

Žiaci boli ubytovaní v rodinách, ktoré pre nich pripravili bohatý popoludňajší program. Predpoludnie strávili v školách so svojimi rovesníkmi, kde mali možnosť porovnať vyučovanie s naším vzdelávaním. Štvrtok sme strávili v hlavnom meste Švédska, v Štokholme, vzdialenom len hodinu jazdy autobusom. V Prírodovednom múzeu sme si prezreli výstavu o polárnych regiónoch, histórii a živote na Zemi, prírode vo Švédsku a podmorskom svete. Súčasťou bola návšteva Cosmonova – IMAX kina, kde nám premietli film SEA REX v 3D. V popoludňajších hodinách sme mali možnosť poprechádzať sa po starom meste – GAMLA STAN s množstvom malých uličiek a obchodíkov so suvenírmi, kde sa nachádza aj Parlament a Kráľovský palác.
Dôležitou súčasťou našej návštevy bola práca na spoločnom projekte. Zhodnotili sme prvý rok našej práce, premietli sme videá o kultúrnych a historických mestách jednotlivých krajín zapojených do projektu. Rozoberali sme žiacke reklamy, ktorých témou bol predaj rôznych výrobkov a naplánovali sme aktivity do ďalšieho roka.
Cesta trvala viac ako dvanásť hodín, ale stálo to za to. Nielenže nám prialo počasie, ale vrátili sme sa s pocitom dobre vykonanej práce, plní zážitkov, nových skúseností a predovšetkým s chuťou pokračovať v ďalšom roku.

stockholm