Vedenie školy

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ EZŠ
e-mail: jozef.sopoliga@essmt.sk,
Konzultácie: dohoda e-mailom,
tel. 043/324 02 51

Mgr. Račeková (Medveďová) Zuzana, zástup. riad. 1. stupeň EZŠ,
e – mail: zuzana.racekova@essmt.sk,
Konzultácie: dohoda e-mailom,
tel. 043/324 03 71

Mgr. Ruttkayová Zuzana, zástup. riad. 2. stupeň EZŠ,
e – mail: zuzana.ruttkayova@essmt.sk,
Konzultácie: dohoda e-mailom,
tel. 043/324 03 71